ชนะเลิศชายล้วนหญิงล้วน สวดมนต์หมู่ฯ

โพสต์4 ก.พ. 2563 19:21โดยโรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม
4 ก.พ.63 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมได้เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด ณ วัดธรรมธีราราม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผลการแข่งขันดังนี้ 
1.ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทีมชายล้วนระดับมัธยมศึกษา 
2.ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทีมหญิงล้วนระดับมัธยมศึกษา 

Comments