กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
    นายราชันย์ ทองจันดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
(ศิลปศึกษา) 

นายอารุณ เจริญรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
(ศิลปะ-ดนตรี)
 
นางสุภาพ เจริญรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
(ศิลปะ-ดนตรี)    
นางพรทิพย์ กาละซิรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
(ศิลปะ-นาฏศิลป์)
 

   
     Comments