รับสมัครนักเรียนใหม่ 
ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2561  รายละเอียดคลิกที่นี่
https://lh3.googleusercontent.com/dsoB88UP0cSsrXaeSpLiFNKvOPIIMkWNl4GdDsTFfbb_jkVuZeSbdXT-kqLEfQograHqXplnqxYtobEZMp6cMuPb9aSkNaei-rMm3zqGZ2QG4NxuVhrW9K9Wvoh8pCcpXhMXXWMO4PkrT16IKxClk9fQwbirrhk7U9NikyZfeaUdfHTWtH20L-3dhKXOk9SpYhThrb0lH_QyphXGf_02Y6nlaacXNKwE4cA-SIG66DdXIEClG5aU9l2geSZ2mbVU09OCJHIKqTccgWExIfkMT4NIK5eFYR4tEBqTpjGFHb4FAhUehcoFQ2JC2wCSh1unUoLKF4tJoknNaQraIm8w9DnNZ7qyD2JoIJrGqdBlSxIdSi1L2nBgYXsWIGtE_NS2B9oMeudJcFRO-W5Q6XnRKMG5yKXMy1DeTihGXp10tPj9NoB25U0IcL-63azr0vfA10g2oCkuyshUy9QTyVNl-jEeawOAP0_c27VhgkMckZN60yP6WXX_EwaTOLcSFA3KwTgZhWDaKbhTYejd0XJn6hbIyKhfMMszVFuSf0OXWpDvKFJTFmvckFXbIDf_6fn6TZwCAXE2_J8vjt7g0JGHi3ku2G3DMvv0XOKmF9A=w1128-h470-no

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครูแสดงบทความ 1 - 5 จาก 97 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศสอบราคา

  • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 8 เม.ษ.58 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 8 เม.ษ.58
    ส่ง 27 มิ.ย. 2560 07:37 โดย ราชันย์ ทองจันดา
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ 8 เม.ย.58 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
    ส่ง 27 มิ.ย. 2560 07:39 โดย ราชันย์ ทองจันดา
  • ประกาศสอบราคา 27 มี.ค.58 ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราดาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.๓ พิเศษ
    ส่ง 27 มิ.ย. 2560 07:40 โดย ราชันย์ ทองจันดา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

จดหมายข่าว

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

ข่าประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป.

ข่าววัยเรียนhttp://www.khemasiri.ac.th/banner/new5.jpg
หน่วยงานการศึกษา
https://lh3.googleusercontent.com/EX86iMICk1aCn3Vk79oQiSb_H1BvbYXL-ErubgEX3FyBh3FZ4TIgjgbB06F_QZYrPVKpoNBMKTvPyqLpE7mgwIBJ_oyONbyAqh-h98SmMKQWV6IhHb_jZHwnrv-m0UMhH6gnaFf78OsbcQVNIJXsficsMlPYQ4J-obkOO2Pd27TnO9ip-xoi8Ax-GhRI5o44UoCt1bZHiCLkdSmcRUBusP-ltGutND3uomVNkR9L1-BCNCsgxGhBaiBtf0e8zhWPZomioSd7wzlhO_IlTKF6XC5FF6i2Xg2gtGp65gfOCMEyo1Nza-HoLP4WfJa4OA94Ziij1TUQDu_LKAIqaiQ5HRnDdPnWe5cYOeIfFPXPXd6_7fE5XpyHALEaV3G-x2eA7iae5utYR77Lshe3gd3bZZZFkdGiUJyode36NI7AydjvbczabF1RggHUpLFEmokdmuJtvMuFF3BaoITQBsnWmMqmz5LFfwVZbWNEEcCY15_e2r5FyFfyxxiLA1yledsDTWBEorwk-ZeCK4eWELW0m9uQ_5X0L-iyrt3IyupyZRzHemNB2YQLBGoqb_EzyjTfoDRokOVo2tbQPU-eAq6rBbyyUKV2fCkOt9pjnQcCjJvJifziELFPVrXK=w200-h60-no
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/_/rsrc/1441780939179/config/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90.png
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/_/rsrc/1441780939179/config/Untitled-2%20copy.png
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/_/rsrc/1441780939179/config/wcss.png
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/_/rsrc/1441780939179/config/asian.png
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/_/rsrc/1441780939179/config/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.png
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/_/rsrc/1441780939179/config/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.png
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/_/rsrc/1441780939179/config/%E0%B8%A8%E0%B8%982.png
http://www.thaiteachers.tv/images/banners/kroobannok.jpg
https://sites.google.com/site/rongreiynhwyrachphithyakhm/home/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1facebook%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/rongreiynhwyrachphithyakhm/home/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1facebook%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A132.png?attredirects=0https://lh3.googleusercontent.com/5nFzso6kJJF1cnRmVsOUOv9fAiPN9pUYSOoTzxWrNsjDWrlv70Rt_-h1mxHsASFVaMJgXcOqeURJDttxiFa3iA7gcQQpIC5LZLptQV0p4EYsegOvJ3i1FJiSH5zaI7kVGQeqQL2hnMpAMUMj1YUWcc7kYCvUp3aRfdDZ3ybUTWpoCUhlifdUd8NiTXc9KUNAV2lELZuAJ7oc0f8THXdsFvFoaqWy16T9sWpUNsvq8cuJ_Y0uL-K6rSJ0OJKkxV0cy_qPrAW8rYC9Gy9laBQe2ZTZ9iZQv0UsugwQzZuueUUp6z-xLmiIx4h61nlwZuyvowb30oCxxz5mCEpcLs6mX9PRDm3mZ73Unt_nWG7Sf5aG0wpdbTaHTeCRE02sjOLbCa--jrJ2E7elsiyyllTpoAzgyOiadG9xnCFevlPEhtmY_GnR1Ywsv2Ae6pavhPVOaFuridO8odRzfsZVo09yHiPlBoXqKslF4ipK6Aitu74eB2iz6-tmKgds10O1TDAhD8Xiu_3BzC0iY1kQvENPZcHP9olMX9Ubd5_DYOV9dw35dpHOtlqxpeV7jK1MMmRTCl-KGIgedGP1lG42ZrAEcIZLPYdehPLtoI6k-c0=w200-h76-no
https://sites.google.com/site/rongreiynhwyrachphithyakhm/home/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1facebook%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.png?attredirects=0