โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 
               

 • กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 11 พ.ย.62 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนทุกคนในการจัดการประกวดตกแต่งขบวนแห ...
  ส่ง 12 พ.ย. 2562 03:51 โดย โรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม
 • KKU SMART LEANING อบรมครู ม.2เทอม 2 9-10 พ.ย.62 โครงการ KKU SMARTLEANING จัดอบรมครู ม.2 เทอม 2ในโครงการ KKU Smart Teacher (Training)สาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ส่ง 12 พ.ย. 2562 03:16 โดย โรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม
 • ครูคณิต-วิทย์ ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอน 2-3 พ.ย.62 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอน ...
  ส่ง 12 พ.ย. 2562 03:11 โดย โรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม
 • KKU SMART LEANING จัดอบรมครู ม.1เทอม 2 2-3 พ.ย.62 โครงการ KKU SMART LEANING จัดอบรมครู ม.1เทอม 2ในโครงการ KKU Smart Teacher (Training)สาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ส่ง 12 พ.ย. 2562 03:16 โดย โรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม
 • "ด้วยรักและผูกพัน มุฑิตาจิต ครูสุปราณี" 1 พ.ย.62 "ด้วยรักและผูกพัน" งานมุฑิตาจิต คุณครูสุปราณี ชอบชล ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ อาคารโดมเอนกประสงค ...
  ส่ง 12 พ.ย. 2562 02:37 โดย โรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 267 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศสอบราคา

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

จดหมายข่าว

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประจำวัน S NEWS

ข่าวเด่นประเด็นร้อนKapook
คณะครู

ลูกจ้างประจำและอัตราจ้าง

คนเก่งและผลงานที่ภาคภูมิใจ
https://www.askideas.com/media/08/Congratulations-Smiley-Flowers-Animated-Image.gif
หน่วยงานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
https://lh3.googleusercontent.com/EX86iMICk1aCn3Vk79oQiSb_H1BvbYXL-ErubgEX3FyBh3FZ4TIgjgbB06F_QZYrPVKpoNBMKTvPyqLpE7mgwIBJ_oyONbyAqh-h98SmMKQWV6IhHb_jZHwnrv-m0UMhH6gnaFf78OsbcQVNIJXsficsMlPYQ4J-obkOO2Pd27TnO9ip-xoi8Ax-GhRI5o44UoCt1bZHiCLkdSmcRUBusP-ltGutND3uomVNkR9L1-BCNCsgxGhBaiBtf0e8zhWPZomioSd7wzlhO_IlTKF6XC5FF6i2Xg2gtGp65gfOCMEyo1Nza-HoLP4WfJa4OA94Ziij1TUQDu_LKAIqaiQ5HRnDdPnWe5cYOeIfFPXPXd6_7fE5XpyHALEaV3G-x2eA7iae5utYR77Lshe3gd3bZZZFkdGiUJyode36NI7AydjvbczabF1RggHUpLFEmokdmuJtvMuFF3BaoITQBsnWmMqmz5LFfwVZbWNEEcCY15_e2r5FyFfyxxiLA1yledsDTWBEorwk-ZeCK4eWELW0m9uQ_5X0L-iyrt3IyupyZRzHemNB2YQLBGoqb_EzyjTfoDRokOVo2tbQPU-eAq6rBbyyUKV2fCkOt9pjnQcCjJvJifziELFPVrXK=w200-h60-no
โรงเรียนมาตรฐานสากล
https://sites.google.com/a/worldclassschoolthai.net/tha/_/rsrc/1467897996147/config/customLogo.gif?revision=2
ASEAN | ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMUNITY
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
http://web.uprightschool.net/
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
https://sites.google.com/site/rongreiynhwyrachphithyakhm/home/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1facebook%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/rongreiynhwyrachphithyakhm/home/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1facebook%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A132.png?attredirects=0
https://lh3.googleusercontent.com/5nFzso6kJJF1cnRmVsOUOv9fAiPN9pUYSOoTzxWrNsjDWrlv70Rt_-h1mxHsASFVaMJgXcOqeURJDttxiFa3iA7gcQQpIC5LZLptQV0p4EYsegOvJ3i1FJiSH5zaI7kVGQeqQL2hnMpAMUMj1YUWcc7kYCvUp3aRfdDZ3ybUTWpoCUhlifdUd8NiTXc9KUNAV2lELZuAJ7oc0f8THXdsFvFoaqWy16T9sWpUNsvq8cuJ_Y0uL-K6rSJ0OJKkxV0cy_qPrAW8rYC9Gy9laBQe2ZTZ9iZQv0UsugwQzZuueUUp6z-xLmiIx4h61nlwZuyvowb30oCxxz5mCEpcLs6mX9PRDm3mZ73Unt_nWG7Sf5aG0wpdbTaHTeCRE02sjOLbCa--jrJ2E7elsiyyllTpoAzgyOiadG9xnCFevlPEhtmY_GnR1Ywsv2Ae6pavhPVOaFuridO8odRzfsZVo09yHiPlBoXqKslF4ipK6Aitu74eB2iz6-tmKgds10O1TDAhD8Xiu_3BzC0iY1kQvENPZcHP9olMX9Ubd5_DYOV9dw35dpHOtlqxpeV7jK1MMmRTCl-KGIgedGP1lG42ZrAEcIZLPYdehPLtoI6k-c0=w200-h76-no
https://sites.google.com/site/rongreiynhwyrachphithyakhm/home/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1facebook%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.png?attredirects=0
https://scontent.fnak3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/11817173_686956468071676_8141262390028245513_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQlucxfrkho5fk-B_YySGJ5PjAv_P_pXRlJ54NI51MnSysOmqMsqWxWIOa1WzNkQHmRJ3M7SbIORgd2kP3vtOvXn&_nc_ht=scontent.fnak3-1.fna&oh=58a2002443d680d8c1deff0c72341a9f&oe=5E63DAD2


Comments