โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 
               

 • ผอ. ครูและนักเรียน ร่วม“บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” 23 ส.ค.62 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้ร่วมบริจาคโลหิต“บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์”หนึ่งคนให ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2562 07:49 โดย Huairat Phittayakhom School
 • นิเทศภายใน ครูผู้สอน 21-23 ส.ค.62 คณะกรรมการนิเทศภายใน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม โดยแบ่งกรรมการนิเทศเป็น 4 ชุดได้ทำการนิเทศภายในครูผู้สอนทุกชั้นเรียน           
  ส่ง 25 ส.ค. 2562 20:29 โดย ราชันย์ ทองจันดา
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ วาดภาพวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 20 ส.ค.62 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาว ...
  ส่ง 26 ส.ค. 2562 01:10 โดย ราชันย์ ทองจันดา
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค.62 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพ ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2562 23:51 โดย ราชันย์ ทองจันดา
 • Boot Camp Cohort 2, Secondary Educational Service Area Office 32 11 ส.ค.62 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้เข้าร่วมอบรมWorkshop on the Development of Communication Skills and English Teaching to Enhance Learning ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2562 23:44 โดย ราชันย์ ทองจันดา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 245 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศสอบราคา

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

จดหมายข่าว

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประจำวัน S NEWS

ข่าวเด่นประเด็นร้อนKapook
คณะครู

ลูกจ้างประจำและอัตราจ้าง

คนเก่งและผลงานที่ภาคภูมิใจ
https://www.askideas.com/media/08/Congratulations-Smiley-Flowers-Animated-Image.gif
หน่วยงานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
https://lh3.googleusercontent.com/EX86iMICk1aCn3Vk79oQiSb_H1BvbYXL-ErubgEX3FyBh3FZ4TIgjgbB06F_QZYrPVKpoNBMKTvPyqLpE7mgwIBJ_oyONbyAqh-h98SmMKQWV6IhHb_jZHwnrv-m0UMhH6gnaFf78OsbcQVNIJXsficsMlPYQ4J-obkOO2Pd27TnO9ip-xoi8Ax-GhRI5o44UoCt1bZHiCLkdSmcRUBusP-ltGutND3uomVNkR9L1-BCNCsgxGhBaiBtf0e8zhWPZomioSd7wzlhO_IlTKF6XC5FF6i2Xg2gtGp65gfOCMEyo1Nza-HoLP4WfJa4OA94Ziij1TUQDu_LKAIqaiQ5HRnDdPnWe5cYOeIfFPXPXd6_7fE5XpyHALEaV3G-x2eA7iae5utYR77Lshe3gd3bZZZFkdGiUJyode36NI7AydjvbczabF1RggHUpLFEmokdmuJtvMuFF3BaoITQBsnWmMqmz5LFfwVZbWNEEcCY15_e2r5FyFfyxxiLA1yledsDTWBEorwk-ZeCK4eWELW0m9uQ_5X0L-iyrt3IyupyZRzHemNB2YQLBGoqb_EzyjTfoDRokOVo2tbQPU-eAq6rBbyyUKV2fCkOt9pjnQcCjJvJifziELFPVrXK=w200-h60-no
โรงเรียนมาตรฐานสากล
https://sites.google.com/a/worldclassschoolthai.net/tha/_/rsrc/1467897996147/config/customLogo.gif?revision=2
ASEAN | ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMUNITY
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
http://web.uprightschool.net/
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
https://sites.google.com/site/rongreiynhwyrachphithyakhm/home/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1facebook%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/rongreiynhwyrachphithyakhm/home/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1facebook%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A132.png?attredirects=0
https://lh3.googleusercontent.com/5nFzso6kJJF1cnRmVsOUOv9fAiPN9pUYSOoTzxWrNsjDWrlv70Rt_-h1mxHsASFVaMJgXcOqeURJDttxiFa3iA7gcQQpIC5LZLptQV0p4EYsegOvJ3i1FJiSH5zaI7kVGQeqQL2hnMpAMUMj1YUWcc7kYCvUp3aRfdDZ3ybUTWpoCUhlifdUd8NiTXc9KUNAV2lELZuAJ7oc0f8THXdsFvFoaqWy16T9sWpUNsvq8cuJ_Y0uL-K6rSJ0OJKkxV0cy_qPrAW8rYC9Gy9laBQe2ZTZ9iZQv0UsugwQzZuueUUp6z-xLmiIx4h61nlwZuyvowb30oCxxz5mCEpcLs6mX9PRDm3mZ73Unt_nWG7Sf5aG0wpdbTaHTeCRE02sjOLbCa--jrJ2E7elsiyyllTpoAzgyOiadG9xnCFevlPEhtmY_GnR1Ywsv2Ae6pavhPVOaFuridO8odRzfsZVo09yHiPlBoXqKslF4ipK6Aitu74eB2iz6-tmKgds10O1TDAhD8Xiu_3BzC0iY1kQvENPZcHP9olMX9Ubd5_DYOV9dw35dpHOtlqxpeV7jK1MMmRTCl-KGIgedGP1lG42ZrAEcIZLPYdehPLtoI6k-c0=w200-h76-no
https://sites.google.com/site/rongreiynhwyrachphithyakhm/home/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1facebook%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.png?attredirects=0
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


Comments