หน้าแรก      
 
   

สถานที่ตั้งโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

  maetang07@hotmail.com
  www.facebook.com/โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


                                                                                 บุคลากรในโรงเรียน
                                          
                                                                                             รอรูปใหม่
 

พานักเรียนไปชมมหกรรมพืชสวนโลกและไนท์ซาฟารีเชียงใหม่

    
รูปนักเรียนแกนนำ 4 โรงเรียน ตามโครงการของ สสค.
ขึ้นสำรวจสมุนไพร  ณ. ดอยบ้านแม่ทัง รวมทั้งศึกษาดูการดำเนินชีวิต
แบบเศษฐกิจพอเพียง


    บางส่วนของกิจกรรมการเรียนแบบBBL            สนุก  แข็งแรงและยิ้มได้ด้วยBBL                                                                                 นักเรียนชั้นอนุบาลร่วมเรียนรู้การทดลองทางวิยาศาสตร์
ตามโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย"ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจำนวน 500,000 บาท ในการสร้างลานกีฬา ลานกิจกรรม +
และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน


โรงเรียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาสรุปบทเรียน
โครงการสถานศึกาาต้นแบบในการสร้างเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกาย
และกีฬาเพื่อสุขภาพ
โดยใช้แนวคิดฐานปัญญา ( Brain - Based Learning )
ณ  ห้องเจนีวา  โรงแรมเมอร์เคียว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
ซึ่งโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจากโรง จากทั้งหมด 54 โรงเรียน
ทั่วประเทศ โดยโรงเรียนได้รับรางวัล "เหรีญเงิน" 
ในปีการศึกษา 2554

แกนนำนักเรียนร่วมปลูกป่า
สร้างฝายแม้ว 
 ณ.ป่าต้นน้ำบ้านแม่ทัง

 
รูปนักเรียนร่วมกันทำงาน
 จิตอาสา ที่วัดบ้านแม่ทัง
 (อินทาราม)

โรงเรียนบ้านวังลุง
โรงเรียนบ้านหางดง
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังบ้าน
โรงเรียนบ้านผาแตน
โดยมีคณะครูและแกนนำนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมการ ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
การทำลูกประคบสมุนไพร 
การทำแชมพูสมุนไพรดอกอัญชัญ 
การทำการปักกิ่งต้นมะม่วง 

 โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของ  
สสค.


ผลการประเมินผลการทำกิจกรรมการสอนพลศึกษาตามหลัก  BBL. 
ของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังประจำปีการศึกษา 2554
 สรุป ทางโรงเรียนของเราได้รับรางวัล เหรียญเงิน 
นักเรียนร่วมกันทำแซมพูสมุนไพร

รูปการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน
โรงเรียนเครือข่าย
(ร.ร.บ้านโค้งงาม)
รูปอาจารย์มาประเมินการเรียนการสอนพลศึกษาโดยใช้แนวคิดตามหลัก BBL
กิจกรรมกีฬา เล็กๆ น้อยๆประมวลภาพคณะมาเยื่ยมดูการเรียนการสอนแบบ BBL

รูปนักเรียนทดสอบสมรรถภาพร่างกายทุกระดับชั้น