https://sites.google.com/site/rongreiynchl/home/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A.jpg
แผนผังโรงเรียน

ประมวลรูปภาพวันเด็กแห่งชาติ2561


กิจกรรมลดเวลาเรียน

วันสุนทรภู่ 2560


ประกาศล่าสุด

 • สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ สพป. ชลบุรี เขต ๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   ระหว่าง ว ...
  ส่ง 25 ก.ย. 2560 18:53 โดย โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ เฉลิมลาภ
 • โครงการวัยรุ่น วัยใส รักอย่างไรไม่ต้องเสียง โรงเรียนวัดเฉลิมลาภร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเสือช้าง จัดกิจกรรมโครงการวัยรุ่น วัยใส รักอย่างไรไม่ต้องเสียง โดย วันท ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 19:40 โดย โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ เฉลิมลาภ
 • โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษานักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภได้มีการจัดกิจกรรรม ตามนโยบายภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยได้มีการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ให้กับน ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 19:34 โดย โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ เฉลิมลาภ
 • โรงเรียนวัดเฉลิมลาภเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก นางปราณีต มารคทรัพย์ ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดเฉลิมลาภ นำนักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดเฉลิมลาภร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถ ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2560 04:37 โดย โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ เฉลิมลาภ
 • แจ้งให้ทราบการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2560 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภจะจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 นี้ เวลา 8.30 น เป็นต้นไป จึงแจ้งให้ทราบ
  ส่ง 5 มิ.ย. 2560 02:25 โดย โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ เฉลิมลาภ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/site/rongreiynchl/home/logo_2.jpg