ผลงานนักเรียนด.ช.โภควินท์  นำชัยทศพล
ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1  ประกวดวาดภาพระบายสี


ด.ญ.สร้อยฟ้า วงค์อารีไท
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประกวดวาดภาพระบายสี
Comments