ลำดับผู้เข้าชม

ปฏิทินเตือนความจำ

รู้จักคุณครู

เว็บบอร์ดของห้องเรียนครูเดียว

เชื่อมโยงไปเว็บดีๆ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม/ใบงาน/เอกสารต่างๆ


ĉ จงเติมชื่อส่วนต่างๆของดอกให้ถูกต้อง.doc
ดู ดาวน์โหลด
ใบงาน/ใบกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องพืช ป.๕  450 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ค. 2554 07:18 Pitiporn Wongrattanachotigul
ĉ บวกเป็นพี่คูณเป็นน้อง.docx
ดู ดาวน์โหลด
  13 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ค. 2554 07:18 Pitiporn Wongrattanachotigul
ĉ แบบทดสอบก่อนs6.docx
ดู ดาวน์โหลด
แบบทดสอบก่อนเรียน วิทยาศาสตร์ป๖  14 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ค. 2554 07:18 Pitiporn Wongrattanachotigul
ĉ แบบฝึกหัดตัวสะกด.docx
ดู ดาวน์โหลด
  12 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ค. 2554 07:18 Pitiporn Wongrattanachotigul
ĉ แบบรายงานการเข้าอบรม.doc
ดู ดาวน์โหลด
  53 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ค. 2554 07:18 Pitiporn Wongrattanachotigul
ĉ ฝึกคูณวันละนิดจิตแจ่มใส.docx
ดู ดาวน์โหลด
  12 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ค. 2554 07:18 Pitiporn Wongrattanachotigul
ĉ รายงานการอบรม.doc
ดู ดาวน์โหลด
  19364 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ค. 2554 07:18 Pitiporn Wongrattanachotigul
ĉ รายงานการอบรมICT.doc
ดู ดาวน์โหลด
  12645 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ค. 2554 07:18 Pitiporn Wongrattanachotigul
ĉ testp_4.doc
ดู ดาวน์โหลด
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.๔  72 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ค. 2554 07:18 Pitiporn Wongrattanachotigul
ĉ testp_5.doc
ดู ดาวน์โหลด
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.๕  150 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ค. 2554 07:18 Pitiporn Wongrattanachotigul
ĉ testp_6.doc
ดู ดาวน์โหลด
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.๖  103 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ค. 2554 07:18 Pitiporn Wongrattanachotigul
 ข้อสอบnotepad
Comments