โรงเรียนบ้านควนยูง

กิจกรรมเด่น

 • ทัศนศึกษา ป.4-5 โรงไฟฟ้าขอนม

  ทัศนศึกษา


  วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2556 ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตไฟฟ้าขออม
  (คลิกชมภาพกิจกรรม)

  ส่ง 12 ก.ย. 2556 19:27 โดย Tanut Chousakul
 • เยี่ยมชมโรงเรียน
  เยี่ยมชมโรงเรียน
  คณะครู และบุคลากรจาก โรงเรียน......... และโรงเรียน............. เดินทางมาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมภายในโนโรงเรียนเมื่อวันที่...............
  (คลิกชมภาพกิจกรรม)
  ส่ง 12 ก.ย. 2556 20:00 โดย Tanut Chousakul
 • ประชุมผู้ปกครอง

  ประชุมผู้ปกครอง
  ส่ง 12 ก.ย. 2556 19:44 โดย Tanut Chousakul
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
โรงเรียนของเราประชาสัมพันธ์และข่าวสารจากโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ผลงานทางวิชาการ

แสดง 0 ไฟล์จากหน้า คู่มือการแข่งขันวิชาการ


เกียรติยศนักเรียน

 • เกียรติบัตรเดี่ยว เดี่ยว
  ส่ง 7 ก.ย. 2556 19:37 โดย Tanut Chousakul
 • รอข้อมูล
  ส่ง 7 ก.ย. 2556 08:23 โดย Tanut Chousakul
 • รอข้อมูล
  ส่ง 7 ก.ย. 2556 08:23 โดย Tanut Chousakul
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แจ้งข่าว แนะนำตัวหรือแสดงความคิดเห็น