หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนร้องประดู่ (หนุนเภา - ประชาสงเคราะห์)

                 
         
                        
          
โรงเรียนร้องประดู่ (หนุนเภา - ประชาสงเคราะห์) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1  บ้านร้องประดู่ 
ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

RSS Feed


RSS Feed
Comments