รางวัลระดับเขต

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต ได้รับการประเมิน โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม และได้รับรางวัลที่ 1 ระดับเขต4
           

                      สำหรับโครงการ “โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม” เป็นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสู่ความทันสมัย โดยปรับให้ทันสมัย 3 ด้านหรือ 3 ดี  ได้แก่


1.บรรยากาศดี เป็นการปรับปรุงระบบโครงสร้าง สภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศดี อาทิ การปรับโฉมด้านกายภาพ พื้นที่บริการผู้ป่วยนอกให้ดูทันสมัย และผ่อนคลาย

  โดยเฉพาะแผนกต้อนรับจะอยู่ในชุด   เครื่องแบบใหม่ที่สะดุดตา

2. บริการดี พัฒนาระบบบริการ ให้บริการที่รวดเร็ว      ลดเวลาการรอคอยการให้บริการต่างๆ 

3. ระบบการบริหารจัดการดี พัฒนาการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ


รางวัลที่ได้รับมี 2 รางวัล  คือ

โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่  เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม  ยอดเยี่ยมระดับเขต

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น/ดีเยี่ยม ระดับเขต


Comments