บุคลากรโรงเรียนบ้านร่องดู่

นายปราโมช  สนธยามาลย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องดู่

ที่อยู่ 151 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270

โทร. 08-9630-5479, 0-5692-5073

นายนิทัศน์  วานิชสมบัติ

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านร่องดู่

ที่อยู่ 161 ถนนวจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

โทร. 08-9707-6994, 0-5670-4722

นางกรรณิกา  เสาธง

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านร่องดู่

ที่อยู่ 113/1 ถนนคชเสนีย์ ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

โทร. 08-7210-7819, 0-5670-2482

นางแสงคำ  ธุวะคำ

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านร่องดู่

ที่อยู่ 234/58 หมู่บ้านซิตี้โฮม ต.นางั่ว อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทร. 08-6440-7871

 

นางสุนิสา  เสาธง

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านร่องดู่

ที่อยู่ 105  บ้านห้วยคนทา หมู่ที่ 4  ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

โทร. 08-3953-9960

 
Comments