PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet
 
Mitä aivoissasi tapahtuu, kun luet tätä tekstiä?

Psyyken toiminnot eivät ole pelkästään abstrakteja käsitteitä ja kielellisesti ilmaistavia teorioita. Kun opit uusia asioita, aivosi muuttuvat konkreettisesti. 

Ihmisen aivot ovat erityislaatuiset, sillä niillä on kyky tuottaa havaintojen pohjalta mielikuvia, abstrakteja käsitteitä ja luoda kokonaan uusia havainnoista riippumattomia symboleja. Ihmisen muisti toimii monipuolisesti. Asia, jota pidämme itsestään selvänä, kuten tuttavan tervehtiminen polkupyörälenkillä, on itse asiassa hämmästyttävä esimerkki monimutkaisesta aivotoiminnasta. 

Mitä aivoissani tapahtuu juuri nyt?

Tällä kurssilla huomion kohteena on se, kuinka havaitsemme, suuntaamme tarkkaavaisuuttamme, valikoimme ympäristön ärsykkeistä merkitykselliset, annamme merkityksiä havainnoille, muistamme ja unohdamme. Myös tietoisuus, tajunta, vireys ja uni kuuluvat kurssin sisältöön.

Ihmisen tiedonkäsittelyssä ovat keskeisiä:

  • aistihavainnot ympäristöstä
  • aistihavaintojen käsittely
  • keskushermoston toiminta
  • muistiaineksen ja aistihavaintojen yhdistäminen
  • tietoinen ja tiedostamaton tiedonkäsittely
  • oman toiminnan ohjaaminen ja säätely

Lukion psykologian opinnoissa perehdytään PS3-kurssilla tiedonkäsittelyn perusprosesseihin. Aistit, keskushermosto, ihmisen biologia, aivojen rakenne ja toiminta, erilaiset rakenteelliset ja toiminnalliset häiriöt sekä näiden ilmiöitten tutkiminen kuuluvat kurssin sisältöön. 

PS4-kurssi syventää ymmärrystä tiedonkäsittelystä. PS4-kurssin aihepiireihin kuuluvat myös tunteet ja motivaatio, joilla on paljon yhteyksiä tiedonkäsittelyyn. 

Tiedonkäsittely ei ole viipale ihmisestä vaan liittyy emootioihin, motivaatioon, terveyteen, hormoneihin, sosiaalisiin suhteisiin, ikävaiheisiin eli siis kaikkeen muuhun, mitä psykologian opiskelussa olet jo oppinut ja tulet oppimaan.

Yritä löytää linkkejä nyt opiskelemastasi siihen, mitä olet jo oppinut. Ole myös tarkkana. Olet saattanut aiemmin oppia jotain väärin tai unohtaa. Kertaaminen ei ole edelleenkään vanhanaikainen opiskelutaito.

Mieti, millainen persoonallisuutesi olisi, jos joku vaihtaisi tieteiselokuvien tyyliin muistisi yön aikana?

 

Ajattelu yhdistää uutta ja vanhaa

Miten ajatukset syntyvät? Mitä ajattelu on? Miten ihminen voi vaikuttaa omaan ajatteluunsa? Mitä aivoissa tapahtuu, kun ihminen ajattelee?

Tarkkaile itseäsi. Millä tavalla ympäristö vaikuttaa sinun aivojesi toimintaan ja kognitiivisiin perusprosesseihin? Miten kehon sisäiset ärsykkeet vaikuttavat ajatuksiisi? Entä miten vireystila, emootio tai motivaatio vaikuttaa ajatteluusi?

Muisti on keskeinen osa ajattelua. Kun luet tutun kirjan uudelleen, lukukokemus on erilainen kuin ensimmäisellä kerralla. Sinulla on muistissasi ensimmäinen lukukokemus, mutta myös uusia kokemuksia ja tietoja, joiden valossa tuttu kirja avautuu ehkä uudella tavalla.

Muistikuvia herättävä aistimus siirtää ajattelun kohdetta hyvinkin nopeasti. Olet varmaan havainnut, miten äkillisesti jokin haju täyttää tietoisen mielen ja nostaa pinnalle hyvinkin kaukaisia tapahtumia episodisesta muistista.

ETUSIVU

1. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet

1.1 Kognitiiviset perusprosessit

1.2 Kognitiivinen psykologia

1.3 Tiedonkäsittelyn ulottuvuudet

1.4 Aivotoiminnot

2. Havaitseminen

3. Tarkkaavaisuus

4. Muisti

5. Vireys ja valppaus

6. Uni ja nukkuminen

7. Tietoisuus ja tajunta

8. Kognitiivisten toimintojen häiriöt

9. Opiskeluvinkkejä

9.1 Liittymäkohtia muihin lukiokursseihin

9.2 Suositeltavaa oheisaineistoa

PALAUTE KÄSIKIRJOITUKSESTA