หน้าแรก
ขอต้อนรับสู่เว็บเพื่อการศึกษา

สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน ของนักเรียน - ครู -บุคลากร
โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล   สังกัด สพม. ๒๐
และผู้สนใจทั่วไปครับ
.                             เครื่องราชอิสริยาภรณ์                         .

 หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 (คลิ๊ก) -    แนวปฏิบัติในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ  ปี   2555  
  (คลิ๊ก)   - แนวทางการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 (คลิ๊ก)   -    ตรวจค้นประกาศจากราชกิจจานุเบกษา
 (คลิ๊ก)  -   การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-            เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 2558         -
  (คลิ๊ก) -  ข้อมูลพื้นฐานของประชาคมอาเซียน
 (คลิ๊ก) -   วิสัยทัศน์ของอาเซียน
  (คลิ๊ก)  -   ข้อมูลประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
  (คลิ๊ก)  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
-  ความก้าวหน้าของข้าราชการครู (วิทยฐานะ)  -
  (คลิ๊ก)  -  คุณสมบัติของผู้ขอวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่
 (ว.17)   - การทำวิทยฐานะเกณฑ์เก่า (ผลงานย้ายหลัง 2 ปี ) หรือ  ว.17
 (ว.5)   - เกณฑ์การทำวิทยฐานะ ผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติ หรือ  ว.5
 (MOU)   - เกณฑ์การขอวิทยฐานะ แบบทำข้อตกลง หรือ MOU
  (คลิ๊ก)  -  ดู / โหลด เกณฑ์วิทยฐานะ

  (คลิ๊ก)  -  แบบเสนอขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะ

  (คลิ๊ก)  -  แบบรายงาน ก.ค.ศ 1,2,3
.                          ดาวโหลดน่าสนใจ                      .
  (คลิ๊ก)  -   ดาวโหลด   Font ไทย  (ใช้ในราชการ) 
 (คลิ๊ก)   -   ดาวโหลด   Font  แปลก ๆ  สวยๆ  ปไใช้
 (คลิ๊ก)  -   โปรแกรมบริหารงานบุคลากร  Emis

 
 

          

ภาพสวย ๆ

ตำแหน่งที่ตั้งโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล


    
 
ทดสอบความเร็วเน็ต  คลิ๊ก