Toms


TOM II (2ª ed. 1913)
epub - r1.1 388kb
mobi - r1.1 1.5Mb aproc (gràcies Fabián)

-- versions anteriors --
r.1.0
epub - r1.0 - 400kb aprox. (svg no validen, dóna error a Google Play)Aplec de Rondaies Mallorquines den Jordi des Recó (1880 - 1913)
(CC3.0-By-NC-SA)

Aplec de Rondaies Mallorquines - TOM I

TOM I
epub - r1.1 - 500kb aprox.

mobi - r1.1 - 1.2Mb aprox.

r1.1 corregit: Segon llinatge de l'autor, texte pàg. d'autor, errors tipogràfics a la llicència, ...


-- versions anteriors --
r.1.0
epub - r1.0 - 500kb aprox.
mobi - r1.0 (gràcies @benjami )Pensau que això és una feina que encara està en marxa. El tom està complet (és una transcripció fidel de l'oiginal, així que esperau trobar-ho escrit amb la gramàtica de 1913).
Si trobau qualque error, teniu idees, opinionsm feis-ho saber.
ą
Tòfol en,
13 de gen. 2014, 3:19
Comments