Who I am?
ປະຫວັດ ແລະຄວາມເປັນມາ
ໂລນາ ມາລີ ເກີດເມືອວັນທີ 1 ມັງກອນ ປີ 1982 ທີ່ບ້ານ ໜອງພະຍາ, ເມືອງໄຊທານີ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເປັນລູກ ຂອງທ້ານ ເຈມສ ມາລີ ສັນຊາດ ມາເລເຊຍ ກັບ ນາງ ປານີ ມາລີ ສັນຊາດລາວ ໃນປະເທດໄທ. ເປັນນ້ອງຂອງ ນາງສາວ ລີຊາ ມາລີສັນ ສັນຊາດໄທ ແລະກຳລັງສຶກສາຢູ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ນາງສາວ ໂລນາ ຈົບປະຖົມ ແລະມໍຕົ້ນຈາກໂຮງຮຽນ ສາທິດດົງໂດກ. ໄດ້ໄປສຶກສາ ຕໍໃນລະດັບອຸດົມສຶກສາ ແລະວິທະຍາໄລ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ສາຂາ ການຕະຫຼາດ ທີ່ຈັງຫວັດ ອຸບົນປະເທດໄທ. ແລະ ປະຈຸບັນ ກຳລັງ ສຶກສາ MBA ຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ ລັດຄາລີຟໍເນຍ.