Peșteri din Munții Poiana Ruscă, actualizare la Catalogul peșterilor


extras din Buletinul Comisiei Centrale de Speologie, numărul 2, anul 1978