România în Atlasul marilor peşteri din lume, anul 1986