Obcina Mare

cele mai recente noutăţi

localizarea masivului pe hartă

Limite geografice: la nord, Valea Sucevei (aliniamentul localităţilor Straja - Frătăuţii Noi); la sud, Valea Moldovei (care trece prin localitatea Gura Humorului; la sud de Gura Humorului sunt Munţii Stânişoara); la est, pe aliniamentul localităţilor Vicovu de Sus - Marginea - Solca - Cacica - Păltinoasa, este contactul cu Podişul Sucevei; la vest, Valea Moldoviţei, care o separă de Obcina Feredeului. (bibliografie: Nicolae Barbu, Liviu Ionesi - Obcinele Bucovinei - Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1987)


Parcurgerea crestei Munţilor Obcina Mare

Hartă an 2013, Munţii Obcina Mare

Trasee/ marcaje turistice în Munții Obcina Mare, la 16 mai 2020, potrivit salvamont Suceava

Marcaj nou în anul 2015, de la Putna la Palma

Palma - Ciumârna, iarna

Cascade de gheață la Solca

Ciumârna - Moldoviţa, peste Vârful La Ţoante, iarna, acasă pe la adevărații iubitori ai muntelui

Munţii Obcina Mare, panorama crestei

Sihloaia, primul vârf din Munţii Obcina Mare

Bobeica, al treilea vârf din Munţii Obcina Mare

De la Brodina la Argel, în luna februarie

Pădurea cu colţi de argint

Marcaje orizontale în Munţii Obcina Mare

Singurul lac din Munţii Obcina Mare, în apropiere de Suceviţa

Frumoasele poieni, de la Gura Putnei la Voievodeasa

Spre Suceviţa, pe creste

Putna - Suceviţa, trasee

Cascade lângă Sucevița și Putna

Din Putna pe Vârful Scorbura

Munţii dintre localităţile Straja şi Putna, în detaliu

Stânca haiducului Darie, aproape de Putna

Valea Şoarecu - Suceviţa, marcaj nou, anul 2009

Cetatea Marginea

Colnic, vestigii, biserică de lemn

Valea Şoarecu, stânci, marcaje

Falcău, începutul crestei principale; căţărare pe stânci

Falcău - Straja, de-a lungul furioasei şi devastatoarei Suceava

Falcău - Poiana Cerbului

Straja - Gura Putnei, în lungul Râului Suceava

Vicov - Gălăneşti, în lungul Râului Suceava

Frătăuţi - Dorneşti, de-a lungul Sucevei

Sculpturi pe munte şi sub munte

Piatra Şoimului, stânci sculptate

Stânca cu blazon

Stânci sculptate

Suceviţa - Vatra Moldoviţei, pe munte

Palma - Vatra Moldoviţei, traseu nou

Mănăstirea Suceviţa, peisajul

La Suceviţa, pe Valea Bercheaza

La Suceviţa, după potop

Stânci piramidale lângă Suceviţa

Pleşa, izvor sărat

Suceviţa - Gura Humorului, pe munte

Gura Humorului - Suceviţa, marcaje orizontale

Solca - Suceviţa, marcaje noi

Solca - Suceviţa, ianuarie 2015

Suceviţa - Pietrele Muierilor - Solca, remarcare efectuată în 2014

Izvorul cu apă minerală de la Solca, într-o zonă cu stânci interesante

Pietrele Muierilor

Catalogul peșterilor din România, anul 1981, Obcinele Bucovinei

Peşteră la Smidovatic

Râul Soloneţ, parcurgere integrală

Suceviţa, de la izvoare la vărsare, 40 kilometri

Suceviţa, râul pierdut

Solca, de la obârşie (Munţii Obcina Mare) la vărsare (Podişul Sucevei)

Izvorul sărat Slatina, lângă Solca

Piatra Runcului şi Masa Tâlharului

Chilia rupestră Daniil Sihastrul, la Putna

Pe urmele lui Dragoș Vodă, din Maramureș spre Moldova: Frumosu - Poiana Lupoaia - Vatra Moldoviţei, prin Munții Obcina Mare

Popenchi (Coprinus atramentarius) la Suceviţa

Furnici mari

Muşuroaie uriaşe

Avenul de la Frasin, record naţional în gresie

Avenele de la Frasin

Cu barca pe Suceava