Home (Acasă)
Welcome to the real Romania, Romania digital one that you see. and I love it! The websites promoting Romania as a superlative for you. Website promoting Romania as a national ethnic group, constituted sovereign organized. As a country brand, although areas where Romania excels.

All images are based on real places and real objects and buildings. But are artificial images are realistic 3D digital art. 3D graphics presents Romania, honestly reported to the digital and online virtual tourism. Unfortunately Romania suffers a deficit of positive image and negative suffer discrimination in some countries. This is Romania, which you see, you like. But some countries refuse Romania as presence and existence. Some resucitează lost causes, and destiny of these countries becomes successful countries. Places in the world you really need to see for yourself!

 

 

Bun venit în România  reală , digitală cea care o vezi tu. şi ţi place!
 Acest websites promovează România  ca superlativ,special pentru tine. websitul promovează România  ca  grup etnic naţional , constituit în stat suveran organizat . Ca Brand de ţară ; cu toate domeniile în care România excelează.

Toate imaginile  au ca bază  locuri reale şi obiecte  şi clădiri reale. Dar imaginile sunt  artificiale, sunt  artă digitală 3D realistică.  Grafica 3D prezintă  România  , în mod onest  raportată la  era digitală  şi la turismul  virtual online.  Din nefericire  România  suferă  un deficit de imagine pozitivă şi suportă  o discriminare negativă în  unele ţări. aceasta este România , pe care o vezi tu, îţi place,iar  anumite ţări refuză România ca prezenţă şi existenţă. Unii resucitează  cauze  pierdute; şi  transformă  destinul   acestor  ţări  în  ţări  de succes. Locuri din lume pe care neaparat trebuie să le vezi, cu ochii tăi !

Welcome to Romania Brand 3D digital art websites. If you are not Romanian, you can make a virtual tour! The images you see are created artificially by 3D digital art programs. All objects or places that you will see your, although fireworks have a real basis, there identc geographical locations. 3D images are digital clone of real objects or places in Romania. Hope you like Romania. And I invite you to visit Romania in your holidays. You want to enjoy 3D digital graphics about Romania and its brands.

 


Bun venit  la websites Romania Brand 3D artă digitală. Dacă nu sunteţi român, puteţi face un tur virtual!  Imaginile care le vedeţi  sunt create artificial ,prin programe de artă digitală 3D.  Toate obiectele  sau  locurile  care le ve-ţi vedea, deşi sunt artificiale au  o bază reală,locurile geografice există identc . Imaginile 3D, sunt  clona digitală unor obiecte sau locuri reale din România. Sper să vă  placă România. Şi vă invit să vizitaţi România  în vacanţele dumneavoastră. Vă doresc să vă bucuraţi de  grafica digitală 3D despre România  şi  brandurile ei.


Acest Website este realizat pe platformă Microsoft cu suport Google & Blogger. Acest vis  în slujba lui Adonai Elohim , afost cu putinţă datorită  autorului OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen şi cu suportul şi sprijinul echipei Google Websites şi Blogger


Google Inc. („Google”), cu sediul în 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii.

Mulţumiţi  Echipei Google-website & Blogger pentru  suportul  logistic  al acestei ediţii a . Şi bineînţeles autorului  şi graficianului  :OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen MULŢUMESC SINCER PENTRU SUPORTUL LOGISTIC  ŞI ACCESUL LIBER ONLINE  CELOR DIN ECHIPA "COOL TEXT"
Comments