DBA - 3. ročník


DBA - letní semestr - zápočet

přidáno: 14. 4. 2018 5:42, autor: Romana Sováková   [ aktualizováno 14. 4. 2018 5:46 ]

Součástí zápočtu v letním semestru je vedení daňové evidence. Výuka obsahuje:
 • založení agendy fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci (plátce DPH)
 • zaúčtování pokladní a bankovních dokladů a přijatých a vystavených faktur
 • vedení mzdové agendy 
 • účtování hmotného majetku (karta majetku, odpisy)
Zápočet je vymezen na 90 minut a bude realizován v laboratořích VT.
V příloze naleznete 
 • vzorové zadání včetně řešení pro domácí přípravu
 • poznámky k účtování skladů a hmotného majetku v programu Money S3

DBA - zimní semestr - zápočet

přidáno: 22. 9. 2017 1:56, autor: Romana Sováková   [ aktualizováno 22. 9. 2017 2:12 ]

Zápočet se bude konat v předem domluvené datum a čas (bude doplněno na konci semestru).
Zápočet je vymezen na 90 minut a bude realizován v laboratořích VT.
V příloze naleznete 
 • vzorové zadání včetně řešení pro domácí přípravu
 • poznámky k účtování skladů a hmotného majetku v programu Money S3

DBA - zimní semestr

přidáno: 22. 9. 2017 1:49, autor: Romana Sováková   [ aktualizováno 22. 9. 2017 2:10 ]

Náplň semestru zaměřena na:
 • Vedení skladového hospodářství metodou A
  • vytvoření skladů
  • editace zásob (vytvoření karty zásoby)
  • pořizování zásob (příjem do skladu)
  • prodej a spotřeba zásob (výdej ze skladu)
  • inventarizace a inventura zásob
 • Hmotný majetek
  • evidence HM - karta majetku
  • vytvoření odpisového plánu
  • vytvoření pohybů
  • zaúčtování majetku

1-3 of 3