Aktuality třídy


Informace o praxi

přidáno: 16. 10. 2017 14:20, autor: Romana Sováková   [ aktualizováno 29. 4. 2021 7:29 ]

Praxe bude probíhat v letním semestru od 10. 5. - 21. 5. 2021
Do 30. 4. 2021 vyplníte formulář na této adrese bez vyplnění nemůžete získat zápočet - slouží pro kontrolu a vyplnění smlouvy.
Všichni studenti jsou povinni najít si zaměstnavatele v oboru.
Škola vystaví smlouvu se zaměstnavatelem a zašle vám ji elektronicky potvrzenou e-mailem. Vy ji vytisknete ve dvou vyhotoveních. Jedno přinesete potvrzené od zaměstnavatele zpět do školy společně s vyplněným evidenčním listem praxe.
Evidenční list praxe naleznete v příloze, je interaktivní, takže ho lze vyplnit v počítači (je možné ho vytisknout a vyplnit i ručně). 
Smlouvu tedy dostanete od školy, v případě trvání mimořádných opatření Vám bude zaslána e-mailem a budete si ji muset vytisknout sami, jak píšu výše.
Dále vytvoříte prezentaci sestávající minimálně ze 4 snímků a pošlete mi ji e-mailem. Viz dále.
Pro získání zápočtu je třeba do 6. června 2021 odevzdat:
 • Potvrzenou smlouvu o praxi
 • Vyplněný a potvrzený evidenční list praxe
 • Prezentaci s následujícími snímky:
  • 1. snímek - popis organizace v níž vykonáváte praxi (název, činnost v několika bodech, sídlo, zajímavosti)
  • 2. snímek - fotografie zvenku s logem firmy (vývěska, transparent, označení firmy apod.)
  • 3. snímek - v několika bodech popis vaší práce
  • 4. snímek - vaše fotografie v organizaci (pokud to není možné, fotografie u firmy zvenku)

1-1 of 1