Aktuality třídy

Absolutoria

 • 30. 5. 2022 - kontrola studia - možná změna rozpisu absolutorií

 • v příloze naleznete témata k absolutoriu

 • vzor desek absolventských prací naleznete v příloze. Volte černou stranu desek se zlatým nebo stříbrným písmem.

Odevzdání AP

 • nejpozději 13. května odevzdáte svázané absolventské práce a to ve dvou vyhotoveních. Jedna práce zůstane ve škole a druhou Vám po absolutoriích vrátím.

 • nejpozději 12. května nahrajte AP v PDF na prace.spseol.cz

Odevzdání posudků externistů

 • nejpozději do 3. června odevzdáte posudek externího vedoucího/oponenta ve dvou podepsaných vyhotoveních. Vzor posudku stáhnete zde. Vzor je interaktivní a lze ho vyplnit v počítači. Společně s posudkem odevzdáte i zapůjčenou svoji AP.

 • do 10. 6 data pošlete prezentaci ANJ i AP pro nahrání na počítač. Možno v pondělí 13. 6. ještě případně vyměnit opravenou verzí.

Absolutoria + příprava

 • 13. 6. 2022 ve 11:40 - nachystání FiF + zkouška prezentací - doporučuji se zúčastnit, v den absolutorií je nepřípustné cokoliv na PC nahrávat!

 • 14. a 15. 6. 2022 absolutoria dle rozpisu (v příloze)

 • 16. 6. 2022 v 10:00 - radnice (sraz v 9:40)

Postupně zde budu přidávat další informace

Jak na prezentace k AP

Zásady tvorby prezentací k obhajobě AP

 • vhodný kontrast - tmavé na světlém,

 • obhajobu soustředit na vlastní tvůrčí práci,

 • očíslovat snímky, je vhodné uvést i celkový počet snímků,

 • nepoužívat automatické časování,

 • omezit animace na minimum,

 • tabulky i grafy - přehledně,

 • doporučený počet snímků 8 až 13,

 • délka obhajoby 15 minut vlastního projevu.

Zásady pro tvorbu prezentací

Informace o praxi

Praxe bude probíhat v zimním semestru od 29. 11. 2021 – 10. 12. 2021.

Do 12. 11. 2021 vyplníte formulář na této adrese bez vyplnění nemůžete získat zápočet - slouží pro kontrolu.

Všichni studenti jsou povinni najít si zaměstnavatele v oboru případně s ohledem na AP.

Škola vystaví smlouvu se zaměstnavatelem ve dvou vyhotoveních. Jedno přinesete potvrzené od zaměstnavatele zpět do školy společně s vyplněným evidenčním listem praxe.

Evidenční list praxe naleznete v příloze, je interaktivní, takže ho lze vyplnit v počítači (je možné ho vytisknout a vyplnit i ručně).

Smlouvu dostanete ode mne vytištěnou.

Pro získání zápočtu je třeba do 28. ledna 2022 odevzdat:

 • Potvrzenou smlouvu o praxi

 • Vyplněný a potvrzený evidenční list praxe

Evidenční list ke stažení

Informace k AP

Šablonu pro psaní AP naleznete na tomto odkazu.

Informace o zadání Absolventské práce

studenti si najdou sami firmu, která je ochotna jim zadat vhodné téma v požadovaném rozsahu.
Z této firmy si vyberou vedoucího. Oponent bude přidělen školou nebo se můžete s některým vyučujícím domluvit.

Zadání práce můžete konzultovat s oponentem, pokud si ho sami vyberete, nebo s kterýmkoliv vyučujícím, znalým daného tématu.

 • zveřejněn formulář, do kterého budete zapisovat důležité informace ohledně AP na adrese https://1url.cz/PKR4R

 • FORMULÁŘ VYPLŇTE DO 26. 9. 2021


Změna zadání možná jen ve vážných případech!