Aktuality třídy

Zápis studentů do prvního ročníku

Jmenuji se Romana Sováková a budu Vašim ročníkovým učitelem.

V případě dotazů ohledně studia mě neváhejte kontaktovat.

 • kabinet - je ve třetím patře, vlevo od schodiště na konci chodby

 • telefon - 585208035

 • e-mail - sovakova@spseol.cz

 • přes informační systém Edookit

Výuka začíná 5. 9. 2022 v 8:00 hod.

Rozvrh hodin a informace o předmětech najdete v informačním systému Edookit na adrese: https://spseol.edookit.net/

Přihlašovací údaje Vám budou v nejbližší době zaslány na e-mail, který jste uvedli při zápise.

Organizace výuky

Školní rok je rozdělen na zimní semestr ZS (září - leden) a letní semestr LS (únor - červen).

Zimní semestr končí 16. prosince 2022 a po té následuje zápočtový týden. Od 3. 1. 2023 - 31.1.2023 je zkouškové období.

Další informace

 • osobní číslo - přidělení číslo z přijímacího řízení

 • studentský průkaz ISIC (155831351/0300; v.s. = osobní číslo; s.s. = 6490402)

 • školné (155831351/0300; v.s. = osobní číslo; s.s. = 6020331)

 • přihlašování obědů – přihláška na webu školy (Menu pro VOŠ – Pro studenty – Stravování), přihlášku poslat e-mailem na prikertova@stursovka.cz

 • skříňky - přezouvání!

 • potvrzení o studiu (nahlášení studia na ZP)

 • zanechání studia

 • prodloužení zkouškového období (splnění povinností min. 3 předmětů)

Důležité! V současné době jste studenty VOŠ po zaplacení školného. V případě nesplnění povinností ZS je nutné si podat žádost o prodloužení zkouškového období, to bývá povoleno cca do půlky února, dle odůvodnění. Pokud ani tak nejsou povinnosti splněné, studium končí a škola na váš soukromý e-mail uvedený v přihlášce, zasílá zprávu o ukončení. (Zpráva není zasílána poštou, proto je třeba e-mailovou schránku sledovat.
Škola nevyzývá ke splnění povinností, každý student si svoje povinnosti hlídá sám a ve vlastním zájmu se v případě problémů se studiem sám informuje na další možnosti, např. prodloužení zkouškového období, přerušení studia nebo opakování ročníku.