2. r. - Letní semestr - informace o praxi

Letní semestr probíhá od 5. 2. 2024 do 26. 6. 2024

Nezapomeňte na uhrazení školného do 15. 2. 2024 - předpis platby je v Edookitu

Praxe bude probíhat v letním semestru od 13. 5. 202424. 5. 2024.

Do 26. 4. 2024 vyplníte formulář "Zveřejnění povinných informací o umístění praxe" na této adrese bez vyplnění nemůžete získat smlouvu a tím zápočet - slouží jako zdroj údajů pro smlouvu o praxi.

Všichni studenti jsou povinni najít si zaměstnavatele v oboru, doporučuji najít firmu, u které je možná realizace absolventské práce.

Škola vystaví a podepíše smlouvu se zaměstnavatelem. Potvrzenou smlouvu od zaměstnavatele přinesete zpět do školy společně s vyplněným a podepsaným evidenčním listem praxe. Vše lze také zaslat e-mailem nebo přes Edookit ale pouze s elektronickým podpisem. Smlouvu Vám pošlu e-mailem s elektronickým podpisem ředitele školy po vyplnění formuláře "Zveřejnění povinných informací o umístění praxe"

Evidenční list praxe naleznete v příloze, je interaktivní, takže ho lze vyplnit v počítači (je možné ho vytisknout a vyplnit i ručně). Stejně jako smlouvu, lze evidenční list zaslat e-mailem, ale pouze s elektronickým podpisem zaměstnavatele.

Pro získání zápočtu je třeba do 31. května 2024 (zápočtový týden) odevzdat:

Individuálně se podívejte na registr praxí na adrese https://www.registrpraxi.cz/cgi-bin/WebObjects/SPraxe.woa/1/wo/UaTce9PbyDxxeXZB1vUDbg/0.3.0.31.3.1) a kdo by měl zájem, může se v něm registrovat a nechat praxi zaznamenat. Výhodou je relevantní informace o praxích při vstupu na trh práce, který Vás příští rok čeká. Pro další informace navštivte pana ředitele.