Aktuality třídy

Informace o praxi

Praxe bude probíhat v zimním semestru od 29. 11. 2021 – 10. 12. 2021.

Do 12. 11. 2021 vyplníte formulář na této adrese bez vyplnění nemůžete získat zápočet - slouží pro kontrolu.

Všichni studenti jsou povinni najít si zaměstnavatele v oboru případně s ohledem na AP.

Škola vystaví smlouvu se zaměstnavatelem ve dvou vyhotoveních. Jedno přinesete potvrzené od zaměstnavatele zpět do školy společně s vyplněným evidenčním listem praxe.

Evidenční list praxe naleznete v příloze, je interaktivní, takže ho lze vyplnit v počítači (je možné ho vytisknout a vyplnit i ručně).

Smlouvu dostanete ode mne vytištěnou.

Pro získání zápočtu je třeba do 28. ledna 2022 odevzdat:

  • Potvrzenou smlouvu o praxi

  • Vyplněný a potvrzený evidenční list praxe

Evidenční list ke stažení

Informace k AP

Šablonu pro psaní AP naleznete na tomto odkazu.

Informace o zadání Absolventské práce

studenti si najdou sami firmu, která je ochotna jim zadat vhodné téma v požadovaném rozsahu.
Z této firmy si vyberou vedoucího. Oponent bude přidělen školou nebo se můžete s některým vyučujícím domluvit.

Zadání práce můžete konzultovat s oponentem, pokud si ho sami vyberete, nebo s kterýmkoliv vyučujícím, znalým daného tématu.

  • zveřejněn formulář, do kterého budete zapisovat důležité informace ohledně AP na adrese https://1url.cz/PKR4R

  • FORMULÁŘ VYPLŇTE DO 26. 9. 2021


Změna zadání možná jen ve vážných případech!