Aktuality třídy


Důležitá data a termíny

přidáno: 26. 3. 2019 3:35, autor: Romana Sováková   [ aktualizováno 14. 5. 2019 7:28 ]

Informace:
V příloze naleznete témata k absolutoriím a vzory vhodných prezentací.
Vzor posudku předejte svému externímu vedoucímu. Lze jej vyplnit v počítači a poté vytisknout nebo vytisknou a vyplnit ručně. Nezapomeňte na podpis.

Důležité termíny:
1.5, 2.5, 3.5. - státní svátek, ředitelské volno
6.5 - 10.5 - zápočtový týden
10.5 - odevzdání dvou výtisků AP (jeden výtisk si poté odnesete svému externímu vedoucímu pro zpracování posudku), v jednom výtisku práce s originálním zadáním bude vloženo CD s elektronickou verzí práce, programem a dalšími soubory týkajícími se Vaší praktické práce.
13.5 - 31.5 - zkouškové období
31.5 - odevzdání posudku AP od externího vedoucího/oponenta ve dvou výtiscích (viz. příloha),  odevzdání zapůjčeného výtisku práce
11.6 - odevzdání prezentací AP a ANJ (zaslání e-mailem)
??13.6 - 8:00 - 10:30 nachystání občerstvovací místnosti, zkouška prezentací v JU1, JU2 - ÚČAST NUTNÁ 
17.6 - 19.6 - absolutoria Ve, Vt
25.6 - 12:00 - předávání diplomů na radnici

Zápočet z DIS - odevzdání min. 3 stran ukázky prezentace k AP do 24.5

Informace o absolventské práci a zásady pro tvorbu prezentací

přidáno: 24. 4. 2018 3:43, autor: Romana Sováková   [ aktualizováno 26. 3. 2019 8:15 ]

Šablona pro psaní práce viz příloha

Zásady pro tvorbu prezentace na obhajobu AP
 • vhodný kontrast - tmavé na světlém,
 • obhajobu soustředit na vlastní tvůrčí práci,
 • očíslovat snímky, je vhodné uvést i celkový počet snímků,
 • nepoužívat automatické časování,
 • omezit animace (přechody) na minimum,
 • tabulky i grafy - přehledně,
 • doporučený počet snímků 10 až 15, 
 • délka obhajoby 15 minut vlastního projevu.

Informace o praxi

přidáno: 16. 10. 2017 14:20, autor: Romana Sováková   [ aktualizováno 18. 11. 2018 23:40 ]

Praxe bude probíhat v zimním semestru od 3. 12. - 14. 12. 2018
Do 28. 11. 2018 vyplníte formulář na této adrese bez vyplnění nemůžete získat zápočet - slouží pro kontrolu.
Všichni studenti jsou povinni najít si zaměstnavatele v oboru.
Škola vystaví smlouvu se zaměstnavatelem ve dvou vyhotoveních. Jedno přinesete potvrzené zpět do školy společně s vyplněným evidenčním listem praxe.
Dokument naleznete v příloze. Smlouvu dostanete ode mne vytištěnou.
Dále vytvoříte prezentaci sestávající minimálně ze 4 snímků a pošlete mi ji e-mailem. Viz dále.
Pro získání zápočtu je třeba do 25. ledna 2019 odevzdat:
 • Potvrzenou smlouvu o praxi
 • Vyplněný a potvrzený evidenční list praxe
 • Prezentaci s následujícími snímky:
  • 1. snímek - popis organizace v níž vykonáváte praxi (název, činnost v několika bodech, sídlo, zajímavosti)
  • 2. snímek - fotografie zvenku s logem firmy (vývěska, transparent, označení firmy apod.)
  • 3. snímek - v několika bodech popis vaší práce
  • 4. snímek - vaše fotografie v organizaci (pokud to není možné, fotografie u firmy zvenku)

1-3 of 3