Oude Westvlaamsche Volksvertelsels

In 1889 publiceerde A.J. Witteryck, als jonge twintiger, een reeks volksverhalen in het tijdschrift van de Brugse Société d'Emulation (het huidige Genootschap voor Geschiedenis). De nummers van dit tijdschrift zijn thans moeilijk te vinden en de heruitgave in boekvorm is helemaal onvindbaar.

Een paar generaties later, in 1946, heeft Hervé Stalpaert deze verhalen heruitgegeven en voorzien van commentaar. In de inleiding komen o.a. enkele biografische gegevens voor, die nergens anders te vinden zijn.

Witteryck is in Brugge jarenlang een vergeten figuur geweest. Misschien komt hierin een ommekeer na de lezing die op Erfgoeddag (25 april 2010) in de Brugse stadsbibliotheek gehouden werd door dr. Willem de Blécourt. Hij behandelde er de vraag of de Vlaamse volkssprookjes, dus ook die verzameld door Witteryck, teruggaan op een verre mondelinge traditie. Zijn lezing zou in de loop van het jaar als artikel moeten verschijnen in het tijdschrift Biekorf.

Tijdens de voorbije jaren heb ik allerlei informatie over Witteryck verzameld, maar ik ben er (nog) niet in geslaagd dit te bundelen tot een samenhangend geheel. Ik ben wil in het bezit van een exemplaar van de Stalpaert-uitgave van de Volksvertelsels en, na enkele gesprekken met andere geïnteresseerden, heb ik besloten mijn exemplaar te scannen en het als .pdf-document op het internet te plaatsen. Het zal de verhalen en de commentaren van Stalpaert in elk geval beter toegankelijk maken en misschien voelt iemand zich hierdoor wel geroepen om eens een serieuze studie aan Witteryck te wijden.
Elders staat een link naar de gedigitaliseerde versies van het Esperanto-tijdschrift Tra La Mondo, dat de uitgeverij Witteryck van 1905 tot 1908 drukte (de redactie bevond zich in Frankrijk). Misschien ziet de Brugse bibliotheek een mogelijk om haar collectie van het andere Witteryck-tijdschrift, De Lusthof, te digitaliseren. Ik vermoed dat in beide tijdschriften Volksvertelsels 'herbruikt' werden.

Roland Rotsaert

De links naar de .pdf-bestanden staan hieronder. Om technische redenen (bestandsgrootte) werd het boek in drie delen gesplitst: (1) de inleiding van Stalpaert, (2a) het eerste deel van de verhalen, (2b) het tweede deel van de verhalen en de referenties en commentaren van Stalpaert.


Ċ
Roland Rotsaert,
2 mei 2010 10:23
Ċ
Roland Rotsaert,
2 mei 2010 10:24
Ċ
Roland Rotsaert,
2 mei 2010 10:25