ZAPRASZAMY :-)


 
          

Zespół Szkół Specjalnych nr 5
    91-104  Łódź,ul. Plantowa 7
      tel./fax: 42 652-79-74
 e-mail: zss5@szkoly.lodz.pl
Zespół Szkół Specjalnych nr 5  to:
-Oddział Przedszkolny
-Szkoła Podstawowa nr 168
-Publiczne Gimnazjum nr 59
- Ośrodek Adaptacyjny
-Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Psychoruchowego

W naszej szkole uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Nadrzędnym celem naszych oddziaływań pedagogicznych jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój. Pragniemy, aby każdy uczeń osiągnął optymalny poziom rozwoju pozwalający na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny.

Charakteryzuje Nas:
*Otwartość na potrzeby wychowanków
* Fachowa opieka nad dziećmi
* Bogata oferta zajęć rewalidacyjnych
* Różnorodność zajęć pozalekcyjnych


Zapewniamy uczniom:
-wszechstronną opiekę psychologiczną i pedagogiczną
-szeroko pojętą indywidualizację metod, form i programów nauczania
 -zajęcia rewalidacji indywidualnej :
• logopedia
• terapia pedagogiczna (reedukacja)
• gimnastyka korekcyjna
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
• terapia zaburzeń emocjonalnych
• muzykoterapia
• terapia przez sport
• terapia przez teatr
• terapia plastyczna
• terapia informatyczna
• zajęcia wokalno-muzyczne
• dogoterapię i hipoterapię
• możliwość korzystania z księgozbioru bibliotecznego


 
Medal
"SERCE DZIECKU"
jest symbolem   szczególnego uznania za miłość, pracę i poświęcenie dla dzieci.

Wśród wyróżnionych osób jest 
Dyrektor ZSS 5  Pani  Anna Burdyka.

 Naszej Pani Dyrektor składamy gratulacje  i życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz kształtowania młodego pokolenia. 
 
 
 
 
 
    
 
 Innowacja pedagogiczna metodyczno-programowa: Pielęgnuję, wychowuję – krok po kroku do rodziny