วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ตั้งวันนี้


https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/Journal.png
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/in_kRoophra.gif 
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/Vipassana.png
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/ic_limcu.jpg 
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/mcuojs.png 
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/nic_anigif.gif 
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/nic_thesis.gif 
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/nic_research.gif 
https://sites.google.com/site/roietmcubuddhism/home/stu.gif

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด