Norsk mål‎ > ‎Fråsegner‎ > ‎Fråsegn arkiv‎ > ‎

Digitale læringsmiddel må også vera på nynorsk

posted 4 Apr 2017, 13:11 by Rogaland Mållag   [ updated 4 Apr 2017, 13:12 ]
Rogaland Mållag krev at det må stillast same språklege krav til digitale læringsverktøy som til andre læremiddel, og at Opplæringslova si trygging av elevane sine språklege rettar må gjelda også her. Dette vil seia at dei digitale læringsverktøya (iPad, Chromebook osb.) som blir tekne i bruk i norske skular må ha nynorsk grensesnitt og programvare.

Årsmøteseminaret i Sand 01. - 02. april 2017