Målprisar

Fylkeslaget, Rogaland Mållag, deler ut målprisen årleg til personar og bedrifter som har utmerka seg med bruk av nynorsk og dialekt.
Nokre av lokallaga deler ut tilsvarande prisar innanfor sin kommune.