Innmelding

Ein melder seg inn i Noregs Mållag. Der vert ein tildelt det næraste lokallaget til der ein bur, med mindre ein ber om noko anna. Lokallaget høyrer til innunder eit fylkeslag eller større gruppering.