Bli språkven

Dersom firmaet ditt nyttar nynorsk på nettsidene dykkar, er de med å styrka det norske språket. Me er mange norskbrukarar som gler oss over det. Som motyting, kan Rogaland Mållag meir enn gjerne reklamera for dykk ved å leggja inn ei lenka til nettsida. Send oss lenka på e-post, og, om de vil, legg med logo eller ein kort presentasjon av firmaet; 1-5 tekstliner.