Saker

Seminar og årsmøte i Rogaland Mållag
 
1. og 2. april 2017
Ryfylke Fjordhotell på Sand i Suldal

Me utarbeidde to fråsegner:
Ernst Drange kåserte om Rasmus Løland i Ryfylkemuseet.Ordføraren i Suldal, Gerd Helen Bø, ønskte velkommen og presenterte Suldal kommune for oss. Leiaren i 
Rogaland Mållag, Magne Viggo Høyland, gav ordbøraren plakaten med Noregs Grunnlov som takk for at dei kunne ta imot oss.