หน้าแรก

วันที่ & เวลา


ข่าวสารครูบ้านนอก


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานทางวิชาการ    การพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์  เรื่อง เสียง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
               โดยนางทองม้วน    พิขุนทด  ตำแหน่งครูชำนาญการ  โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม  คลิกเพื่อชมผลงาน

 

    เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐  โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และ วันภาษาไทยแห่งชาติ ภายในกิจกรรมมีการแสดงละครพื้นบ้าน การแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทย อาทิ เช่น การตอบปัญหาภาษาไทย การคดลายมือ การเรียงความ และอีกมากมายที่เป็นความรู้ทางด้านภาษาไทย การจัดงานครั้งนี้ ผู้อำนวยการและคณะครูพร้อมใจกันแต่งชุดไทย เพื่อส่งเสริมและสร้างสีสรรให้กับการจัดกิจกรรมเป็นอย่างมาก

                                      
 
  

       เมื่อวันที่ ๑๙   มิถุนายน  ๒๕๖๐ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมได้เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดสันติประชาธรรม ตำบลนายางกลัก อำเภเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ครั้งนี้มีพระครูวิเทศศาสนคุณ เจ้าอาวาส พร้อมพระวิทยากร ได้ให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้                                                                                                        
                                                                              <<คลิกอ่านต่อ>>                                                
   
         กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โรงเรียนเริมย์วิทยาคม ได้เริ่มขึ้นแล้ว จากการเข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เอื้อต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของผู้เรียน สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำทักษะต่างๆจากกิจกรรมนี้ ไปต่อยอดและสร้างรายได้ให้กับตนเอง                                                                                  <<คลิกอ่านต่อ>> 

 
         เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีชุมพร   วงศ์พัฒน์ พร้อมคณะครูโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมได้เข้าอบรม PLC การพัฒนาครูเครือข่ายทุ่งดอกกระเจียว  ณ โรงเรียนนายางกลัก       อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ   ครั้งนี้มีนายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว ศึกษานิเทศน์ สพม.๓๐ เป็นวิทยากรให้ความรู้


<<คลิกอ่านต่อ>>