บริการรถกระบะรับจ้าง รับจ้างขนย้าย เพื่อความสะดวกสบาย และ ปลอดภัยต่อทรัพย์สิน