Program Committee

Program Committee

 • Guo-Wei Bian, Huafan University
 • Ru-Yng Chang, National Cheng Kung University
 • Tao-Hsing Chang, National Kaohsiung University of Applied Sciences
 • Yi-Hsiang Chao,¬†Chien Hsin University of Science and Technology
 • Yu-Yun Chang, National Taiwan University
 • Li-Mei Chen, National Cheng Kung University
 • Pu-Jen Cheng, National Taiwan University
 • Tai-Shih Chi, National Chiao Tung University
 • Chaochang Chiu, Yuan Ze University
 • Chih-Yi Chiu, National ChiaYi University
 • Donghui Feng, Google Inc.
 • Shu-Ping Gong, National ChiaYi University
 • June-Jei Kuo, National Chung Hsing University
 • Yi-Chun Kuo, National ChiaYi University¬†
 • Wen-Hsing Lai, National Kaohsiung First University of Science and Technology
 • Bor-Shen Lin, National Taiwan University of Science and Technology
 • Chuan-Jie Lin, National Taiwan Ocean University
 • Shou-De Lin, National Taiwan University
 • Shu-Yen Lin, National Taiwan Normal University
 • Chao-Hong Liu, National Cheng Kung University
 • Cheng-Jye Luh, Yuan Ze University
 • Wei-Yun Ma, Columbia University
 • Philips Kokoh Prasetyo, Singapore Management University
 • Ming-Feng Tsai, National Chengchi University
 • Wei-Ho Tsai, National Taipei University of Technology
 • Gin-Der Wu, National Chi Nan University
 • Jiun-Shiung Wu, National Chung Cheng University
 • Jui-Feng Yeh, National ChiaYi University
Comments