Rob Thuis  beeldend vormgever 
performances
Het begrip performance wordt in het theater en de beeldende kunst 
gebruikt als verzamelnaam voor muzikale, beeldende of uitgesproken fysieke optredens, 
waarbij taal een ondergeschikte rol speelt en die vaak kort van duur zijn.

bron: wikipedia