Introducció

Es tracta d'aprofitar la webcam d'un netbook, com a sensor intel·ligent, per tal de governar un robot.

 

L'ordinador es col·loca damunt d'una plataforma motoritzada, que segons la posició de l'objecte a detectar (esquerre, centre, dreta o res), va enviant caràcters ASCII (a, b, c o d) pel port USB a una placa Picaxe (Imagina) que s'encarrega de fer anar els motors de la plataforma.

 

 

El programa que cal instal·lar al netbook es diu 
NewVisio i és el que gestiona la càmera i l'enviament dels codis. El programa és molt senzill de fer anar, només se li ha d'indicar si es vol detectar una línia o un cercle (pilota) i el color de fons, si es vol negre o blanc.

El port de comunicacions per defecte és COM3, però es pot canviar des de Parámetros.

Pròximament es publicaran els manuals d'utilització del NewVisio.  

 

Pel que fa a la placa de control Picaxe nosaltres hem utilitzat la Imagina. Us podeu descarregar el programa que cal transferir-li. El trobareu al peu de pàgina comprimit en format zip.

Les plantilles dels plànols de la plataforma motoritzada també es poden descarregar del peu de pàgina. Cal un plotter DIN-A2 per imprimir-los sense ajust a pàgina. També es poden imprimir per parts en DIN-A3 o DIN-A4.

La connexió dels motors a la placa Imagina s'ha de fer tal com s'indica a la següent imatge:

*El servo, el sensor d'ultrasons i els CNY70 no s'utilitzen en aquesta aplicació.

 

ą
Equip Robolot,
4 d’oct. 2012, 10:45
Ċ
Equip Robolot,
4 d’oct. 2012, 10:42
Ċ
Equip Robolot,
4 d’oct. 2012, 10:42
ċ
ROBOT_PC_SEG_LINIA_ IMAGINA_SERIE_9600BAUDS_20m2_NEWVISIO.zip
(1k)
Equip Robolot,
4 d’oct. 2012, 10:19
ą
Equip Robolot,
4 d’oct. 2012, 11:04
Comments