Equipaments

Presentació d'equipaments de robòtica educativa (Ollo, Mindstorms, Fischertechnik, Moway, Bioloid) i dos per connectar a l’Scratch (Picoboard i WeDo), totes elles amb el programari, guies didàctiques i propostes metodològiques. Adreçat a Educació Primària i Secundària de l’àmbit tecnològic. Gama DarwinOP Universitat i Recerca.Comments