ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์หุ่นยนต์ที่ 20

ประกาศ

อบรมการการสร้างหุ่นยนต์บังคับมือ - หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา    
  
   ศูนย์หุ่นยนต์ สพฐ. ที่ 20 ร่วมกับ ชนรมครูหุ่นยนต์ไทย จัดการอบรมหุ่นยนต์บังคับมือ - หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ขึ้น ณ วันที่ 29 - 30 กันยายน 2555 นี้ ณ โรงเรีนนลุมพลีชนูปถัมภ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

    กำหนดการรับสมัคร
        รับสมัคร วันที่ 14 - 28 กันยายน 2555
        อบรม วันที่ 29 - 30 กันยายน 2555

    การสมัคร 
        - สมัครทางโทรศัพท์ ที่ นายนิรุช  เปรมรอด โทร 081-4230078
        - สมัครทาง e-mail ที่ niruch99@gmail.com

    รายการการอบรม

        1. หุ่นยนต์บังคับมือ (ระดับประถม - มัธยม)
            1.1 อุปกรณที่ต้องเตรียมมา
                    1) ไขควงหัวแฉก
                    2) คีม
                    3) เลื่อยฉลุ
            1.2 ค่าสมัคร
                    1) รับสมัครเป็นบุคคล และเป็นทีม โดยค่าสมัครคนละ  300 บาท
                    2) ค่าอุปกรณ์         - ระดับประถม ชุดละ    1,850 บาท
                                               - ระดับมัธยม ชุดละ     2,950 บาท
      
         2. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (ระดับประถม - มัธยม) มี 2 รายการ คือ
            1) หุ่นยนต์อัตโนมัติ (บ. Inex)
            2) หุ่นยนต์อัตโนมัติ (บ. Gammago)
            
            2.1 อุปกรณที่ต้องเตรียมมา
                1) Note Book    1     เครื่อง
                2) หุ่นยนต์ มีให้ยืม
            2.2 ค่าสมัคร
                    1) รับสมัครเป็นบุคคล และเป็นทีม โดยค่าสมัครคนละ  300 บาท
            
    หมายเหตุ
         การอบรมครั้งนี้ อ้างอิงกติกาการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี 2555

    สอบถามรายละเอียด
            นายนิรุช  เปรมรอด โทร 081-4230078