ระบบเลขฐาน 2

 

 

เลขฐาน

เลขฐานสอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 

เลขฐานสอง (อังกฤษ: binary numeral system) หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัวคือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) บางครั้งอาจหมายถึงการที่มีโอกาสเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ปิดกับเปิด, ไม่ใช่กับใช่, เท็จกับจริง, ซ้ายกับขวา เป็นต้น

ถ้าแปลงค่าเลขฐานสิบ มาเป็นเลขฐานสอง จะได้ดังนี้

  • 1 = 1
  • 2 = 10
  • 3 = 11
  • 4 = 100
  • 6 = 110
  • 5 = 101
  • 7 = 111
  • 8 = 1000
  • 9 = 1001
  • 10 = 1010

ในปัจจุบันเลขฐานสองเป็นพื้นฐานในการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยนำเอาหลักการของเลขฐานสอง (สถานะไม่มีไฟฟ้า และ สถานะมีไฟฟ้า) มาใช้ในการสร้างไมโครโปรเซสเซอร์ที่มีหน่วยประมวลผลแบบ 32 หรือ 64 บิต หรือมากกว่านั้น ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นการประมวลผลแบบดิจิทัล

 

 

 ระบบเลขฐานสอง             คือ  ระบบตัวเลขที่มีค่าฐานเป็นสอง มีสัญลักษณ์ 2 ตัว คือ 0 กับ 1  ค่าตามตำแหน่งของส่วนที่เป็นจำนวนเต็มของเลขฐานสอง คือ


 

 ตารางเปรียบเทียบเลขฐานสอง

เลขฐานสิบ

เเลขฐานสอง

0

00

1

01

2

10

3

11

4

100

5

101

6

110

7

111

8

1000

9

1001

 

ระบบเลขตามพัฒนาการ

เลขฮินดู-อารบิก

อารบิกตะวันตก
อารบิกตะวันออก
เขมร
มอญ

อินเดีย
พราหฺมี
ไทย
 

เลขเอเชียตะวันออก

จีน
ญี่ปุ่น

เกาหลี
 

เลขตัวอักษร

แอ็บยัด
อาร์เมเนีย
ซีริลลิก
กีเอส

ฮีบรู
ไอโอเนียน/กรีก
สันสกฤต
 

ระบบอื่นๆ

แอตติก
อีทรัสคัน
โรมัน

บาบิโลเนีย
อียิปต์
มายา

รายชื่อระบบเลข

ระบบเลขตามฐาน

เลขฐานสิบ (10)

2, 4, 8, 16, 32, 64

3, 9, 12, 24, 30, 36, 60, อื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ัดทำโดย : นางสาวสุกานดา พิมพะนิตย์
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 199 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง  กรุงเทพมหานคร (สพท.กทม. เขต 1)
Copyright(c) 2005 Ms.Sukanda Pimpanit, All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548

www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserv

 
 
Comments