הקורס יתקיים בטכניון בפקולטה לחינוך מדעי וטכנולוגי. חדר מספר 220 (קומת כניסה)
זמני הקורס 24-28/7/2016  בין השעות 1000-1500.
יש לציין בכניסה לטכניון כי הנכם מגיעים להשתלמות רובופיסיקה

 

מפגש ראשון

מפגש שני 
 - המשך הכרות עם פקודות הפעלת הרובוט
 - פיסיקה ובניית ניסוי פיסיקלי 

מפגש שלישי 
 - הרצאה של ארי גרו על מוטיבציה.
 - עבודה עם כלים סטטיסטיים 

מפגש רביעי 

מפגש חמישי 


מערכי שיעור - (יפורסם במהלך הקורס)