Software:


WINCAPS III
Off-line programmeer, simulatie en monitor software.
Met WINCAPS op uw PC kunt u, gebruik makende van de DENSO robot toegewijde programmeertaal, de PAC programmeertaal, een volledig programma maken zonder de PC te hoeven verbinden met de robot-controller. Daarnaast bezit WINCAPS een geïntegreerd simulatie pakket waarmee u niet alleen u applicatie kunt ontwerpen maar tevens de cyclustijd kunt vaststellen.
WINCAPS biedt verder:
 • Duidelijk en eenvoudige programmeren en programediting.
 • 3D simuleren:
  • Ontwerpen van uw applicatie.
  • Cyclustijd onderzoek.
  • Simpele keuze / verandering robottype.
  • CAD modellen van applicatie te importeren in VRML en DirectX format.
  • Collisie detectie.
  • Video opname mogelijkheid.
  • Robot simpel te verplaatsen met muisklikken.
 • Variable Manager voor simpele variabelen verandering.
 • Overzichtelijke I/O setting (led- en oscilloscoop display)
 • Remote Monitoring, applicatiemonitoring via het internet.
 • Log Manager voor error-, operator- en motorstroomverbruik monitoring.
 • Panel designer; zelf ontwerpen beeldscherm van de Teaching-Pendant.
 • Simpel kalibreren; middels wizard.ORiN
ORiN is een middle-ware en staat voor Open Resource Interface Network. Het biedt de mogelijkheid een robot en overige componenten, ongeacht de fabrikant, binnen een applicatie of assemblagelijn te programmeren in één programmeeromgeving en te besturen via een PC. Programmering is mogelijk in de meest voorkomende programmeertalen zoals; Visual Basic® 6.0, Visual Basic® 2005, Visual C++ 6.0®, Visual C++ 2005®, Java, VBScript.

Kernpunten:
 • Maakt PC besturing van robots en overige componenten mogelijk.
 • Verkort software ontwikkeling en is daarmee kosten reducerend.
 • Onderhoud en bediening makkelijker uit te voeren.
 • Communicatie tussen componenten van verschillende fabrikanten makkelijk tot stand te brengen.
 • Staat overzichtelijke monitoring complete systeem toe.


De ORiN is verkrijgbaar in 3 versies:

Bundle:
Deze is voorzien van een provider voor de DENSO robot-controller waarmee de robot in iedere desgewenste PC programmeertaal geschreven kan worden.

Runtime:
Deze is gelijk aan de Bundle-versie maar tevens voorzien van providers voor andere componenten in uw applicatie.

SDK:
Deze is gelijk aan de Runtime-versie maar met de mogelijkheid zelf providers te ontwikkelen.