Kompüter say sistemləri

Kompüterdə istifadə olunan say sistemləri

Kompüterdə üç say sistemi istifadə olunur. Bu say sistemlərinin harada istifadə olunduğunuda həmçinin görə bilərsiniz.

Decimal(Onluq)

IP address

Binary(ikili)

Bütün sistem

Hexadecimal(on altılıq)

MAC kod

0

00000000

0

1

00000001

1

2

00000010

2

3

00000011

3

4

00000100

4

5

00000101

5

6

00000110

6

7

00000111

7

8

00001000

8

9

00001001

9

10

00001010

A

11

00001011

B

12

00001100

C

13

00001101

D

14

00001110

E

15

00001111

F

 

 

 

 


Onluq say sistemindən ikili say sisteminə keçmə

 

DEC

128

64

32

16

8

4

2

1

167

167-128= 39

39-64=0

39-32=7

7-16=0

7-8=0

7-4=3

3-2=1

1-1=0

Cavab

binary

1

0

1

0

0

1

1

1

6

6-128=0

6-64=0

6-32=0

6-16=0

6-8=0

6-4=2

2-2=0

0-1=0

Cavab binary

0

0

0

0

0

1

1

0

 

Əgər ədəd çıxıla bilirsə 1 yazırıq. Tam çıxılırsa və sıfır qalırsa onda da 1 yazırıq. Çıxıla bilmirsə 0 yazırıq.

  

Onluq say sistemindən on altılıq  say sisteminə keçid.

 

İlk öncə onluq say sistemindən ikili say sisteminə keçirik. Səkkiz bitli olan ikili say sistemini iki yerə bölürük. Hər bir hissə ayrıldıqda dörd-dörd ikili sistemdəki rəqəm olur. Buna binary 4-də deyirlər.

 

DEC

Binary

HEX

115

01110011

73

 

Əgər binary-dən hexadecimal-a keçiririksə o zaman iki hissəyə böldüyümüz binary 4-lüyünü 8,4,2,1 istiqamətində yazaraq altından binary 4-ü yazırıq. Sonra 1 olan hissəyə yuxarıdakı 8,4,2,1 hansı uyğun gəlirsə onu cəmləyirik. Nəticədə 2 ədəd alınmalıdır. Bu ədədlər onaltılıq sistemin ədədləri olacaqdır.

 

DEC

128

64

32

16

8

4

2

1

115

115-128= 0

115-64=51

51-32=19

19-16=3

3-8=0

3-4=0

3-2=1

1-1=0

Cavab

binary

0

1

1

1

0

0

1

1

 

 

8(128)

4(64)

2(32)

1(16)

0

1

1

1

 

0+4+2+1=7

8(128)

4(64)

2(32)

1(16)

0

0

1

1

 

 

 

0+0+2+1=3  Nəticə: 73(onaltılıq)

 

 

 

 

Onaltılıq say sistemindən onluq say sisteminə keçmə

 

 

İlk öncə onaltılıq say sistemindən ikili say sisteminə keçirik. Hər ədədi ayrıca 8,4,2,1 xanasından keçiririk.

 

HEX

Binary

DEC

6F

01101111

111

 

Əgər hexadecimal-dan binary-ə keçiriksə o zaman iki hissəyə böldüyümüz hexadecimal ikilisini rəqəm yuxarıdakı ədədlərdən 8-dən başlayaraq çıxılırsa 1, çıxılmırsa 0 yazırıq. Nəticədə binary alınır. Buda bizə eyni şəkildə binary-dən decimal-a keçmə cədvəli vasitəsi ilə onluq sayı əldə etmə imkanı yaradır.

 

 

 

8

4

2

1

6-8=0

6-4=2

2-2=0

0-1=0

0

1

1

0

 

8

4

2

1

15-8=7

7-4=3

3-2=1

1-1=0

1

1

1

1

 

F (HEX)=15 (DEC)

 

 

Əgər ədəd çıxıla bilirsə 1 yazırıq. Tam çıxılırsa və sıfır qalırsa onda da 1 yazırıq. Çıxıla bilmirsə 0 yazırıq.

 

HEX

128(8)

64(4)

32(2)

16(1)

8

4

2

1

6F

0

1

1

0

1

1

1

1

Cavab DEC

0

64

32

0

8

4

2

1

 

0+64+32+0+8+4+2+1=111 Nəticə: 111(onluq)DEC

Comments