İP-ləri təhlil etmə


Əgər 192.168.1.10 İP ünvanını təhlil etsək, ilk olaraq deyə bilərik ki bu ünvan:

 

Sinifi

C

Şəbəkə ünvanı

192.168.1.0

İP-nin götürüldüyü ünvan diapazonu

192.168.1.1-192.168.1.254

 

 

150.10.10.10/16  bu ünvanda əvvəlki misaldan fərqi əlavə olaraq “\”(sləş) 16 olmasıdır. Bunun mənası aşağıdakı cədvəldən irəli gəlir.

 

CLASS

Hissə

Mask və ya NetID yerinin ölçü biti

HostID

Subnet

A

N.H.H.H

8 bit

24 bit

 

255.255.255.0

B

N.N.H.H

16 bit

16 bit

C

N.N.N.H

24 bit

8 bit

 

Burda sləş “mask” nömrəsini yəni ünvanın 16  bitin şəbəkəyə aid olduğunu göstərir.

 

150.10.10.10/16 

B

sinifi

150.10.0. 0

şəbəkə  ünvanı

150.10.0.1

birinci ünvan

150.10.255.254

sonuncu ünvan

150.10.255.255

broadcast ünvanı

 

100.10.10.10/8

A

sinifi

100.0.0.0

şəbəkə  ünvanı

100. 0.0.1

birinci ünvan

100.255.255.254

sonuncu ünvan

100.255.255.255

broadcast ünvanı

Comments