10Base5

6.6.1 10Base5

Ethernetin ilk ortaya çıxdığı günlərdə istifadə olunan bu standart RG-58 kodlu qalın və müqavimətli bir koaksial kabel istifadə olunurdu. Standartda yer almamağına  baxmayaraq bu kabel daim sarı rəngdə idi. Texniklər arasında Thicknet kimi tanınan koaksial  güclü və qalın bir metal qoruyucuya sahib olması səbəbi ilə elektromaqnitik kirliliyin çox olduğu məkanlarda istifadə edilmə üçün uyğun idi. IEEE ethernet standartını ələ alanda istifadə olunan texnologiyaya daha uyğun bir ad tapdı: 10Base5. Sonrakı ethernet standartlarında da yer alan bu adlandırmanı incələrsək:

  • 10 şəbəkənin sürətini bildirir, yəni 10 Mega Bit/Saniye və ya 10Mbit/Sec.
  • Base şəbəkə Baseband(təməl lent) kimi istifadə olunmaqdadır.
  • 5 Kabelin maksimum uzunluğunu bildirir(500 metr).
Comments