Koło Przyjaciół Radia Maryja 

przy Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela

 w Zielonej Górze

Aktualności

Koło Przyjaciół Radia Maryja przy Parafii p.w.

Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze


Służy pomocą przy wypełnianiu PIT dla tych którzy chcą przekazać   

1,5 % na Fundacje Nasza Przyszłość 


Nr KRS 0000091141


Prosimy zgłaszać się z rozliczeniem rocznym ZUS.

Wyjątkowo w tym ROKU 2024 PIT-y będą przyjmowane do wypełnienia:

od dnia 6 marca 2024

( przepraszamy i zapraszamy)

w czasie dyżurów Koła w dniach:

środa  -     godz. -  17.00 – 18.30

sobota –    godz.  - 10.00 – 12.00

niedziela - godz. -   9.00 – 15.00

          Można zgłaszać się tel. pod nr 536-613-788 do p. Jadwigi celem umówienia się w innym terminie.

PIT można zostawić w zaklejonej kopercie w Kościele- Zakrystii z Nr telefon.


Od dnia 12 lutego do dnia 5 marca 2024

Koło Przyjaciół Radia Maryja będzie nieczynne – przepraszamy i zapraszamy.


Przewodnicząca K.P.Radia Maryja Jadwiga Wojtkowska

Msza Święta

Zapraszamy na Mszę Świętą w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 9.00.


Przed Mszą św. o godz. 8.15 modlitwa różańcowa.


Modlimy się za Kościół św., Ojca Świętego - Frańciszka Ojczyznę, Radio Maryja, Telewizję Trwam

i dzieła przy nim powstałe.

INFORMACJA:

Informujemy, że Koło Przyjaciół Radia Maryja przy Parafii przyjmuje w salce k/Kościoła


- Środa - od godz.  1700  - 1830

 - S o b o t a - od godz. 1000 - 1200

 - N i e d z i e l a - od godz. 900  - 1330


W czasie dyżuru można zapisać się do  K.P. Radia Maryja, złożyć dar serca, zaopatrzyć się w prasę, dobrą książkę jak również uzyskać

 informację o Radiu Maryja, TV Trwam, dzieł przy nim powstałych i aktualnych przedsięwzięciach którymi zajmuje się Koło oraz o Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.

Opiekun Koła Przyjaciół Radia Maryja

ks. mgr. Michał Płończak

Przewodnicząca Koła Radia Maryja

Jadwiga Wojtkowska

Niżej wymienione miesięczniki można nabyć w Kole Radia Maryja w czasie dyżurów:

Czasopismo „Miłujcie się”

Miesięcznik "W NASZEJ Rodzinie”

Miesięcznik „Anioł Stróż”

Żródło: http://www.aniolstroz.eu/index.php


Miesięcznik Szlachetne Zdrowie"

Warto odwiedzić: