Koło Przyjaciół Radia Maryja

przy Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela

w Zielonej Górze

Aktualności

Z A P R A S Z A M Y

Koło Przyjaciół Radia Maryja przy Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze organizuje Pielgrzymkę do Torunia z okazji:

31 Rocznicy Powstania Radia Maryja w dniu 3 grudnia (sobota) 2022r.


Zapisy w salce Koła Radia Maryja w dniach:

Środa od 17.00 – 18.00

Sobota od 10.00 – 12.00

Niedziela 0d 9.00 – 13.00

oraz pod nr 536-613-788 u p. Jadwigi

Przewodnicząca

Koła Przyjaciół Radia Maryja

Jadwiga Wojtkowska

Zielona Góra, dnia 30 września 2022r.

Msza Święta

Zapraszamy na Mszę Świętą w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 9.

00.


Przed Mszą św. o godz. 8.15 modlitwa różańcowa.


Modlimy się za Kościół św., Ojca Świętego - Frańciszka Ojczyznę, Radio Maryja, Telewizję Trwam

i dzieła przy nim powstałe.

INFORMACJA:

Informujemy, że Koło Przyjaciół Radia Maryja przy Parafii przyjmuje w salce k/Kościoła


- Środa - od godz. 1700 - 1830

- S o b o t a - od godz. 1000 - 1200

- N i e d z i e l a - od godz. 900 - 1330


W czasie dyżuru można zapisać się do K.P. Radia Maryja, złożyć dar serca, zaopatrzyć się w prasę, dobrą książkę jak również uzyskać

informację o Radiu Maryja, TV Trwam, dzieł przy nim powstałych i aktualnych przedsięwzięciach którymi zajmuje się Koło oraz o Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.

Opiekun Koła Przyjaciół Radia Maryja

ks. mgr. Michał Płończak

Przewodnicząca Koła Radia Maryja

Jadwiga Wojtkowska

Niżej wymienione miesięczniki można nabyć w Kole Radia Maryja w czasie dyżurów:

Czasopismo „Miłujcie się”

Miesięcznik "W NASZEJ Rodzinie”

Miesięcznik „Anioł Stróż”

Żródło: http://www.aniolstroz.eu/index.php


Miesięcznik Szlachetne Zdrowie"

Warto odwiedzić: