4t. ESO. Història                   Professor: Rafael Luque.

                                                                                                                                                                                        
  

                                       Índex de continguts

 • UD 2. Les revolucions polítiques (1776-1848)
 • Revolucions burgeses.ppt
 • Documental: La Revolució Francesa: l'esclat que canvià Europa.
 • UD 3. La Revolució Industrial.
 • La Revolució Industrial
 • Animacions Revolució Industrial: Locomotora, Vaixell, Indústria
 • Per repassar el tema de la Revolució Industrial
 • UD 4. Nacions i imperis (1850-1914)

 • UD 5. Espanya i Catalunya en el segle XIX.
 •  
 • UD 6. Tensions i conflictes (1914-1939)
 •  
 • UD 7. L'URSS, un nou model d'estat.
 •  
 • UD 8. Feixisme i nazisme.
 •  
 • UD 9. La Segona Guerra Mundial.
 •  
 • UD 10. Espanya i Catalunya (1902-1939)
 •  
 • UD 11. La Guerra Freda.
 •  
 • UD 12. La descolonització.
 •  
 • UD 13. El món de la Guerra Freda.
 •  
 • UD 14. Espanya i Catalunya sota el franquisme (1939-1975).
 •  
 • UD 15. Espanya i Catalunya: transició democràtica.
 •  
 • UD 16. El món al principi del segle XXI.