3r.ESO. GEOGRAFIA

                       Professor: Rafael Luque                                                 

  Índex de continguts  

  I. El marc físic.

  II. Organització política i espai geogràfic.   III. Activitat econòmica i espai geogràfic. 
  • UD 7: Organització econòmica de les societats.
  • UD 8: L'agricultura. la ramaderia i la pesca.
  • UD 9: La indústria i l'energia.
  • UD 10: Les activitats del sector terciari.
  • UD 11: L'economia espanyola.
  • UD 12: L'ecomomia catalana.


 

 

 

  IV. Transformacions i desequilibris al món actual.