Tere tulemast RAPLA LASTEAEDA PÄKAPIKK!


                                    
Tahan ise vahet teha ilusal ja inetul,
uue tähenduse leida
enda jaoks veel nimetul.
Ise mõistatada lahku
varjud valgusest.
Minna mööda oma rada
päris algusest.

Aita Kivi „Lendutõusja“


RAPLA LASTEAED PÄKAPIKK
Registrikood: 75020948

Meie 7-rühmaline lasteaed paikneb kahes õppekohas: 
6 - rühma Raplas (postiaadress: Metsapargi 1, Rapla 79514)

1 liitrühm Kuusiku alevikus (postiaadress: Kuusiku Mõisaallee 3, Kuusiku alevik, Rapla vald 79516)


                               
direktor Katrin Antson

tel. 4857215; 53324363pakapikk@rapla.ee
õppealajuhataja Pille Volbrücktel. 4857215; 55511093  oppejuht.pakapikk@rapla.ee
majandusjuhataja Ulvi Soosalu tel. 4855305ulvi.soosalu@gmail.com
logopeed Piret Esnartel. 5153917  piret.esnar@rapla.ee

  • Visioon Rapla Lasteaed Päkapikk on lapsesõbralik ja ühistele põhiväärtustele toetuv tervistedendav lasteaed, kus kasvab positiivse ellusuhtumisega ja otsustusvõimeline laps.
  • Missioon Toetame peret lapse kasvamisel omanäoliseks isiksuseks ja loome lapse arengut soodustava turvalise kasvukeskkonna, kus laps saab ise avastada ja kogeda.
Meie moto PÄKAPIKKKUDE ÜLESANNE ON ELU ILUSAMAKS JA ÕNNELIKUMAKS MUUTA

Põhiväärtused

Lasteaia põhiväärtused peegeldavad organisatsiooni ideoloogiat. Väärtused on hea tava reegliteks, millest lähtutakse tegutsemisel.

Hoolivus. Meie lasteaia empaatilised töötajad loovad lastele turvalise, mängulise ja arendava kasvukeskkonna. 

Sallivus. Suhtume austuse ja lugupidamisega erineva kultuuritaustaga inimestesse ning väärtustame lapsi ja täiskasvanuid sellistena, nagu nad on.

Loovus. Meie lasteaia töötajad on avatud uutele ideedele, kaasavad last tegevuse kavandamisse ja arvestavad tema valikutega.

Tervis. Meie lasteaia töötajad väärtustavad tervislikku eluviisi, kujundavad tervisliku toitumise harjumusi ja füüsilist aktiivsust väärtustavat hoiakut.

Koostöö. Meie lasteaia töötajad on heatahtlikud suhtlejad ja usaldusväärsed koostööpartnerid kõigile huvigruppidele.                                                        

Comments