المپیادهای جهانی فيزيک

ناشر: انتشارات فاطمی 88961422 و 88964770

در این کتاب مسئله ها و پاسخ تشريحی 15 دوره از المپبادهای جهانی فيزيک انتخاب و ترجمه شده است . ویرایش این کتاب را سرکار خانم دکتر منیژه رهبر انجام داده اند. این 15 دوره ، از 24 امین المپیاد جهانی فيزيک که در شهر ویلیامسبورگ آمریکا در سال 1993 برگزار گردید شروع  شده و با 38 امین المپیاد جهانی فيزيک که در سال 2007 در شهر اصفهان برگزار شد به پایان می رسد   

   

Comments