نوروز 86 برشما مبارک باد و میمون باد و خرم

دوست می‌دارم من  این   نالیدن دلسوز  را

 

تا به هر نوعی  که  باشد  بگذرانم   روز  را

شب همه شب  انتظار صبح  رویی  می‌رود

 

کان صباحت نیست  این صبح  جهان افروز را

وه  که  گر من   باز بینم  چهر  مهر  افزای او

 

تا   قیامت   شکر   گویم   طالع   پیروز   را

گر من  از سنگ   ملامت روی   برپیچم  زنم

 

جان سپر   کردند   مردان    ناوک   دلدوز  را

کامجویان را ز ناکامی  چشیدن چاره  نیست

 

بر    زمستان   صبر   باید    طالب   نوروز   را 

عاقلان خوشه  چین  از  سر  لیلی   غافلند

 

این کرامت نیست جز   مجنون خرمن سوز را

عاشقان  دین  و  دنیا   باز  را    خاصیتیست

 

کان  نباشد  زاهدان  مال  و   جاه     اندوز  را

دیگری را در کمند   آور که   ما  خود  بنده‌ایم

 

ریسمان در پای حاجت نیست دست آموز را

سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست

 

در میان   این  و آن فرصت   شمار امروز   را

 

تقدیم و به یاد معلمان عزیزی که این روزها برای تحقق

حداقل خواسته های به حق خود و دیگر همکارانشان در تلاش اند

 


(High Resolution)

  لینک مرتبط :   نوروز 85 

روح اله خلیلی بروجنی 26 اسفند ماه 1385

Comments