گروه جهانی پژوهش و آموزش فیزیک هر سال به ترتیب یک کنفرانس و یک سمینار در زمینه ی آموزش فیزیک  در یکی از کشورهای اروپایی سازماندهی و برگزار می کند. سال 2006 نوبت کنفرانس این گروه بود که با عنوان مدل سازی در فیزیک و آموزش فیزیک در آمستردام هلند برگزار شد. هر چند امسال ( 2007 )  باید سمینار این گروه برگزار شود اما این سمینار با کنفرانس دیگری که از طرف انجمن فیزیک اروپا سازمانددهی می شود با یکدیگر ادغام و به صورت کنفرانس  برگزار خواهد شد. این کنفرانس با شعار "مرزها ) تازه ترین یافته ها )ی آموزش فیزیک"  از تاریخ چهارم تا نهم شهریور 1386 در اوپاتیجای کرواسی   Opatija-Croatiaبرگزار می شود.

 

موضوع ها یی که در این کنفرانس در حوزه ی فیزیک و آموزش فیزیک به آن توجه خواهد شد به شرح زیر است :

 • Physics
  • Nanoscience
  • Particle physics
  • Biophysics and biomaterials
  • Astronomy and astrophysics
  • Quantum physics
  • Energy
  • Physics and system Earth (geophysics, oceanography, climate, environment)
 • Physics Education
  • Physics education research
  • New fields in physics education (nanoscience etc.)
  • New ways of learning
  • History of Physics

برای تبت نام و ارسال چکیده ی مقاله تا 26 فروردین 86 فرصت دارید.

 

روح اله خلیلی بروجنی 18 بهمن ماه 1385

Comments