نیرو چیست؟

 

درسته ! نیرو چیست ؟ آن قدر این واژه را شنیده ایم و در علوم  و فیزیک ، و حتی در زندگی روزمره به کار می بریم که دیگر برایمان به صورت مفهومی بدیهی و  بی نیاز از تعریف جلوه می کند  . به طوری که وقتی از کسی می پرسید نیرو چیست؟ می گوید : "نیرو ، نیرو ست دیگه ." بعد اگر بپرسید : "یعنی چه نیرو ، نیرو ست دیگه ؟" می گوید :" یعنی میتونه برامون کاری انجام بدهد." بعد اگر بپرسید : " پس انرژی چیست ؟" می گوید:" انرژی هم یه جورایی همون نیرو ست و با هم ارتباط نزدیکی دارن ." این پرسش و پاسخ های بی سرو ته ! می تواند همین جوری ادامه پیدا کند و دست آخر هم این پاسخ را بشنوید که "این دیگه بدیهی است."

 

 مفهوم نیرو نیز، در کنار ده ها مفهوم دیگر همچون : کار ، انرژی ، گرما ، دما و....، از جمله مفهوم هایی است که از دوره ی ابتدایی تا دوره ی پیش دانشگاهی سعی می شود به دانش آموزان، آموزش داده شوند . از آنجایی که – بر اساس واقعیت موجود - هنوز هم در بسیار ی از مدرسه های کشورمان آموزش همه ی درس ها از جمله علوم ، به طور سنتی و قالبی (کلیشه ای ) و با رویکرد انتقالی انجام می شود ،  هم معلمان و هم کتاب های درسی اصرار دارند که تعریف معین و سرراستی از این گونه مفهوم ها ارائه دهند و دانش آموزان نیز عادت می کنند که همواره به تعریف های مشخص و کوتاهی از مفهوم هایی که باید یادبگیرند دست یابند و بدون توجه به هدف اصلی از آموزش این گونه مفهوم ها ، تلاش می کنند تعریف آن ها را به خاطر بسپارند تا شاید بتوانند در امتحان ، نمره ای از بابت نوشتن آن دست و پا کنند.

 

واقعیت آن است که سر آخر دانش آموزان فهم درستی از این مفاهیم به دست نمی آورند و در بعضی موارد آن ها را با برخی مفاهیم دیگر فیزیک اشتباه می گیرند  . امروز موافقان این ایده در آموزش علوم و فیزیک کم نیستند که در دوره ی آموزش عمومی ضرورتی وجود ندارد که بر روی بیان تعریف مشخصی  از برخی مفاهیم ، که معمولا انتزاعی هستند ، به دانش آموزان فشار آورده شود.

 

 شاید شما هم شنیده باشید که هر گاه نتوانستید تعریف روشنی از چیزی ارائه دهید آن چیز را بر پایه ی مصادیق آن معرفی کنید. این تفکر در آموزش علوم به خصوص در کتاب هایی که در یکی دو دهه ی اخیر در علوم و فیزیک نوشته شده ، بسیار استفاده شده است.در ادامه مفهوم نیرو به کمک این ایده و بدون آن که تعریف خاصی از آن داده شود صرفا بر پایه ی مصادیق آن معرفی شده است. (بهعبارت ممکن است در شرح 6 شکل اول توجه کنید.) پس از آن به کمک تصاویر دیگری ، حسی از بزرگی نیرو منتقل شده است. و در پایان چند پرسش مرتبط با این مفهوم  داده شده است. این تصویرها از کتاب درک فیزیک با رویکرد تصویری برگرفته شده اند.Comments